IUVENTA / Eurodesk / Novinky

Novinky Eurodesk


ZAPOJTE SA DO DIALÓGU S EURÓPSKOU KOMISIOU

20. 7. 2011

Predstavitelia Európskej únie sa zaujímajú o mladých ľudí a ich názory. Preto Európska únia podporuje aktivity mladých ľudí prostredníctvom rôznych programov (program Mládež v akcii na podporu aktívneho zapájania sa mladých ľudí do života spoločnosti a rozvoj mládežníckej politiky, či Program celoživotného vzdelávania so zameraním na podporu vzdelávania a ďalšieho vzdelávania). Zároveň Európske inštitúcie vytvárajú priestor pre vyjadrenie názorov mladých ľudí. Jedným zo spôsobov, ako môžete vyjadriť svoj názor je zapojiť sa do štrukturovaného dialógu.


DOSPIEVAJÚCI VO VIRTUÁLNOM PRIESTORE

6. 7. 2011

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a OZ eSlovensko zverejnili záverečnú správu z výskumu Dospievajúci v online prostredíVybrané riziká, ktorý mapuje základné témy a riziká používania internetu u dospievajúcich. Viac informácií nájdete v kompletnej záverečnej správe.


NÁRODNÝ PROJEKT KOMPRAX – KOMPETENCIE PRE PRAX

13. 6. 2011

V rámci projektu KomPrax Iuventa – Slovenský inštitút mládeže organizuje dlhodobé vzdelávanie mládežníckych vedúcich aj pracovníkov s mládežou. Každý účastník bude mať priestor získať nové alebo upevniť si už nadobudnuté kompetencie dôležité v oblasti práce s mládežou.


THE ENTER! STRETNUTIE MLADÝCH

1. 6. 2011

Prihlás sa na „The Enter! Stretnutie mladých“, ktoré sa bude konať v Európskom mládežníckom centre v Štrasburgu od 14. – 18. Septembra 2011. Výzva je otvorená len pre účastníkov z: Andory, Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Cypru, Českej republiky, Dánska, Gruzínska, Maďarska, Islandu, Čiernej hory, Slovinska, Holandska, Nórska, Poľska, Rumunska, San Marína, Slovenskej republiky, Španielska, Švajčiarska, Turecka a Ukrainy.

rada-europy 


WORKCAMPY APARE VO FRANCÚZSKU A MAROKU

15. 4. 2011

Francúzska organizácia APARE organizuje v spolupráci s národnými, regionálnymi a lokálnymi samosprávami obnovovacie pracovné tábory v lokalitách zaradených do prírodného alebo architektonického dedičstva vo Francúzsku. Všetkých pracovné tábory ponúkajú účastníkom možnosť zažiť unikátnu skúsenosť v atraktívnych lokalitách a stať sa súčasťou medzinárodnej skupiny mladých ľudí.

Bližšie informácie o programe 


MLÁDEŽNÍCKY PROJEKT MOST 2010 ČAKÁ NA NOMINÁCIE

13. 4. 2011

Rada mládeže Slovenska ponúka už po 6. krát možnosť nominovať zaujímavý mládežnícky projekt zrealizovaný počas minulého roka na ocenenie MOST 2010. Nominácie je možné posielať do 20. apríla 2011. Návod ako nominovať, všetky kategórie, nominačné hárky a ostatné info nájdete na stránke www.mladez.sk/most


BRUSELSKÝ EURODESK BULETIN

6. 4. 2011

EBL Bulletin je mesačník, ktorý informuje o termínoch uzávierok stážových a študijných programov. Zachytáva najnovšie informácie (najmä predkladacie termíny), novinky vo vzdelávaní a o jednotlivých európskych podporných programoch. 

eurodesk


ROZBEHNI SA!

5. 4. 2011


EURO – MED YOUTH IV. FÁZA

11. 3. 2011

Spúšťa sa nová verzia programu Euro-Med Youth IV. fáza, ktorá je zameraná na podpora spolupráce so susediacimi krajinami Stredomoria.Hlavným cieľom Euro- Med Youth IV. fáza je podpora zapájania mladých ľudí a mládežníckych organizácií Euro – Stredomoria.

euromedd


Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Logo eurodesk

Obrázok Európsky portál pre mládež

aiesec

  zajednolano-160x80-gif

Euroguidance

Logo eures