IUVENTA / Eurodesk / Novinky

Novinky Eurodesk


ČO PRE TEBA ZNAMENÁ ROZŠÍRENÁ EURÓPA? – SÚŤAŽ VIDEONAHRÁVOK

16. 3. 2015

Rozšírením EÚ sa v Európe odstránili bariéry a kontinent sa zjednotil okolo spoločných cieľov a hodnôt svojich obyvateľov. EÚ bola spočiatku vytvorená ako projekt mieru a stability pre európsky kontinent. Tieto ciele časom presvedčili čoraz viac krajín, aby sa pridali k šiestim zakladajúcim členom EÚ.


VÝZVA PRE DOBROVOĽNÍKOV

9. 3. 2015

Jazyková škola Nezábudka, v spolupráci s Obecným úradom a podprahovým centrom I klub, organizuje už siedmy rok denný anglický tábor pre deti vo veku od 6 – 14 rokov.


VÝZVA PRE ZÁUJEMCOV O ÚČASŤ NA VISEGRAD SUMMER SCHOOL 2015

3. 3. 2015

14. ročník Letnej školy „Visegrad Summer School“ sa bude konať v dňoch 5. – 18. júla 2015 v Krakove. Visegrad Summer School je vzdelávací program, v rámci ktorého je vytvorený priestor pre interdisciplinárnu interakciu pre mladých ľudí z členských štátov regiónu V4 – Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko, ako aj pre občanov z krajín Východného partnerstva. Registračný systém je otvorený počas celého marca a deadline pre podanie prihlášok je 31. marec 2015.


VÝZVA PRE ZÁUJEMCOV O WORKSHOP ZAMERANÝ NA TÉMU BOJA PROTI INTOLERANCII VOČI RÓMOM

26. 2. 2015

Oddelenie mládeže v rámci Akčného plánu pre Rómsku mládež zverejnilo výzvu pre záujemcov o účasť na školiacom workshope zameranom na tému boja proti intolerancii voči Rómom prostredníctvom vzdelávania, ktorý sa bude konať v Európskom centre pre mládež v Štrasburgu v termíne 20.-24. apríla 2015.


PROJEKT VIŠEGRÁDSKA ŠKOLA POLITICKÝCH ŠTÚDIÍ - VÝZVA PRE ZÁUJEMCOV

18. 2. 2015

Mimovládna organizácia Slovenská atlantická komisia v spolupráci s Európskou akadémiou diplomacie hľadajú mladých lídrov – politikov, úradníkov, novinárov a zástupcov občianskej spoločnosti, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu „Višegrádska škola politických štúdií“ v roku 2015. Kandidáti z krajín V4 sa zúčastnia štyroch stretnutí, ktoré sa budú konať postupne vo Varšave, v Prahe, v Bratislave a v Budapešti, ako aj záverečného podujatia v Štrasburgu, s cieľom diskutovať o výzvach, ktorým čelia moderné demokracie.


5 TIPOV NA BEZPLATNÉ VZDELÁVACIE WEBY

25. 11. 2014

Máš chuť dozvedieť sa niečo z dejín filmu? Alebo študovať psychológiu či programovanie na najlepších univerzitách sveta? V dnešnej dobe sa môžeš vzdelávať z pohodlia tvojej izby a navyše zadarmo. Prinášame 5 tipov, kde nájdeš on-line kurzy.


EURODESK PONUKY PRE TEBA

21. 11. 2014

V Infomesačníkoch Eurodesku nájdete aktuálne ponuky ohľadom stáží, súťaží, projektov a noviniek, ktoré Európska únia ponúka mladým ľuďom preložené do slovenčiny. V sekcii nájdeš aj aktuálne termíny rôznych grantov, súťaží, stáží a iných užitočných vecí, ktoré sú aktuálne na euróspkej úrovni ako napríklad štipendium v Japonsku či miesto pre stážistu v Európskom parlamente.


FREE FROM FEAR, FREE FROM PAIN: ELIMINÁCIA ŽENSKEJ OBRIEZKY V EURÓPE

20. 10. 2014

Podľa odhadov Európskeho parlamentu, bolo 500.000 dievčat a žien žijúcich v Európskej únii podrobených mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (FGM), zatiaľ čo každý ďalší rok je 180000 v ohrození. Toto sympózium poskytuje vhodný priestor na získanie cenných vedomostí o súčasnom právnom rámci a ďalších potrebách EÚ, ktoré sú ešte potrebné spraviť pre odstránenie fenoménu mrzačenia ženských pohlavných orgánov.


VÝZVA NA PODANIE ŽIADOSTÍ NA ROK 2015 A SPRIEVODCA PROGRAMOM ERASMUS+ 2015 BOLI ZVEREJNENÉ

9. 10. 2014

Európska komisia zverejnila 6. 10. 2014 aktuálnu Výzvu na podanie žiadostí na rok 2015 EAC/A04/2014 pre nové projekty a mobility v rámci programu Erasmus+. Rovnako bol zverejnený Sprievodca programom pre žiadateľov na rok 2015 v anglickom jazyku.


MARKER CS – BUĎ LEPŠÍM PRACOVNÍKOM S MLÁDEŽOU

23. 9. 2014

Pripravuješ projekty, školenia, semináre, pracuješ s mladými ľuďmi a cítiš, že sa potrebuješ v niektorých oblastiach zlepšiť? Chceš si byť istý tým, čo sa mladí ľudia na tvojich aktivitách učia a hľadáš možnosti, ako ich k učeniu doviesť?


Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Logo eurodesk

Obrázok Európsky portál pre mládež

aiesec

  zajednolano-160x80-gif

Euroguidance

Logo eures