IUVENTA / Eurodesk / Novinky

Novinky Eurodesk


VYROB PLAGÁT KAMPANE RIGHT2MOVE A VYHRAJ TRIP DO BRUSELU

4. 4. 2013

Mladí ľudia vo veku 18 – 30 rokov, ktorí sú občanmi niektorej z 33 krajín Eurodesk siete, sú bývalí alebo súčasní účastníci európskych programov mobility (napr. Erasmus, Mládež v akcii, Leonardo da Vinci)


POMÔŽ PRI ORGANIZÁCII FESTIVALU V MARSEILLE AKO DOBROVOĽNÍK!

27. 3. 2013

Organizácia KERIC má 2 voľné miesta pre dobrovoľníka EDS na projekt vo Francúzsku (organizácia festivalu) a 1 miesto pre dobrovoľníka EDS v Poľsku (Škola v prírode pre žiakov). Čítaj viac…

PREZENTÁCIA MIDDLESEX UNIVERSITY

12. 3. 2013

Middlesex University – špičkové vybavenie, najmodernejšie zariadenia, jeden z najväčších londýnskych kampusov, skvelý študentský život v Londýne pripravuje vlastnú prezentáciu v Bratislave.


NÁJDI SI SVOJE ŠKOLENIE, ŠTIPENDIUM ALEBO GRANT

6. 3. 2013

Zoznam uzávierok prihlášok na rôzne školenia, tréningy, granty, štipendiá nielen v rámci Európy, ale aj celého sveta až do 31. mája. Vyberte si možnosť, ktorá vás zaujme: 


GRANTY MEDIA ART A STRÁNKA EDITH RUSS

21. 2. 2013

Stránka Edith Russ pre Media Art (umelecké médiá) udeľuje tri šesťmesačné pracovné štipendiá (10 000 euro/osoba; od júla do decembra 2013) umelcom pracujúcim v nových médiách (New Media).PROJEKT MIREIA: E-INKLÚZIA SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH ORGÁNOV

8. 2. 2013

JRC-IPTS (Spoločné výskumné centrum – Inštitút pre perspektívne technologické štúdie) Európskej komisie riadi v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom komunikačných sietí, obsahu a technológií projekt Mireia, ktorého cieľom je lepšie porozumieť úlohe e-inklúzie sprostredkovateľských orgánov a vytvoriť vhodný nástroj na uľahčenie demonštrácie výsledkov a ich prínosov k dosiahnutiu politických cieľov e-inklúzie na európskej úrovni. Zapojte sa aj vy do online prieskumu pokiaľ sa vaša organizácia zaoberá sprístrupnením webu pre slabozrakých a nevidiacich či do iných foriem e-inklúzie.


HĽADAJÚ SA SLOVENSKÉ ŠKOLY DO MEDZINÁRODNEJ SIETE ŠKÔL

5. 2. 2013

Aces – Akadémia stredoeurópskych škôl otvára súťaž cezhraničných školských projektov. Hlavnou témou tohtoročnej výzvy na predkladanie cezhraničných školských projektov je rozmanitosť. Organizátorom súťaže je aces – Akadémia stredoeurópskych škôl, jedna z najväčších medzinárodných sietí škôl v regióne. Slovensko je jednou z 15 participujúcich krajín.


TRÉNINGOVÝ KALENDÁR SALTO – YOUTH

30. 1. 2013

Tréningy sú určené mladým ľuďom, mládežníckym vedúcim, mentorom, trénerom a iným špecialistom. Konajú sa v rámci EÚ a partnerských krajín SALTO (východná Európa a Kaukaz, krajiny Stredomoria…).

VIDEODOKUMENT "OCHRÁŇTE MA"

30. 1. 2013

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, Rada Európy pripravila videodokument, ktorý ilustruje príklady dobrej praxe, realizované v rôznych členských štátoch v oblasti prevencie, vzdelávania a ochrany obetí, pričom do popredia vyzdvihuje súdnictvo „priateľské k deťom“. 


FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ ILO "WORK4YOUTH"

30. 1. 2013

ILO Youth Employment Programme vyhlásil celosvetovú fotografickú súťaž "WORK4YOUTH“, ktorá sa zameriava na výzvy mladých ľudí, ktorým čelia na pracovisku. Účastníci z celého sveta sú pozvaní, aby nafotografovali obrázky, ktoré zachytávajú mladých ľudí pri práci (na rôznych miestach a za rôznych podmienok) kreatívnym a originálnym spôsobom.


Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Logo eurodesk

Obrázok Európsky portál pre mládež

aiesec

  zajednolano-160x80-gif

Euroguidance

Logo eures