IUVENTA / Eurodesk / Novinky

Novinky Eurodesk


SEMINÁR „NATIONAL AND EU YOUTH POLICIES“

22. 2. 2012

Seminár je zameraný na podporu rozvoja nástrojov (programy, opatrenia, atď.) podporujúcich súdržnosť európskych, národných, regionálnych a lokálnych stratégií pre mládež. Prihlásiť sa môžete do 15.3.2012!


KONTAKTNÝ SEMINÁR „MEET IN DIVERSITY!“

22. 2. 2012

Kontaktný seminár „Meet in Diversity“ bude zameraný na skúmanie poňatia menšín (etnických, náboženských, jazykových apod.), ktoré tvoria rozmanitosť v projektoch Mládež v akcii. Účastníci budú mať priestor na rozvoj mládežníckych výmen s témou kultúrnej rozmanitosti. Prihlásiť sa môžete do 1.marca!


GOOGLE SCIENCE FAIR

3. 2. 2012

Google v spolupráci s organizáciami CERN, The LEGO Group, National Geographic a Scientific American odštartoval druhý ročník Google Science Fair, najväčšej online vedeckej súťaže pre mladých vedcov z celého sveta. V predchádzajúcom ročníku bolo prihlásených vyše 7,5 tisíc projektov od viac ako 10 tisíc študentov z najmenej 90 krajín sveta.


TAKE INITIATIVE 2.0

13. 1. 2012

Školenie je určené pre dvojicu (mladý človek a mládežnícky pracovník/vedúci), ktorí chcú realizovať projekt 1.2 Mládežnícka iniciatíva v rámci programu Mládež v akcii. Prihlásiť sa je možné do 3. 2. 2012.


ŠKOLENIE "East West EVS Included"

12. 1. 2012

Školenie je zamerané na inklúziu v EDS (Európska dobrovoľnícka služba)- výmena poznatkov a skúseností ako vytvoriť dobrý a kvalitný EDS projekt pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ktorí pochádzajú z regiónu východnej Európy a Kaukazu.Prihlásiť sa je možné do 1.2.2012.


KONTAKTNÝ SEMINÁR "1-point-3, GO!"

12. 1. 2012

 Vymieňajte si nápady – Vytvárajte partnerstvá – Pripravte projekt!

Tento medzinárodný kontaktný seminár poskytuje možnosť spoznať lepšie ako funguje  mládežnícka participácia v praxi v Európe, ponúka možnosť nájsť si medzinárodných partnerov a spoločne vytvoriť projekt 1.3 Projekty mládežníckej demokracie, ktorý pomôže zlepšiť mládežnícku participáciu na miestnej úrovni!  Akcia 1.3 Projekty mládežníckej demokracie ponúkajú jedinečnú možnosť mať úžitok z dvojitého partnerstva na národnej i medzinárodnej úrovni.

 Tak nebuďte sami, získajte podporu a uskutočnite to vďaka programu Mládež v akcii!


KONTAKTNÝ SEMINÁR „Work in progress“

12. 1. 2012

Každá mládežnícka výmena má vysoký potenciál zvýšiť kvalitu zamestnanosti a podnikavosti mladých ľudí. Máte záujem zamerať sa na túto tému vo svojej budúcej Mládežníckej výmene? Zúčastnite sa na seminári„Work in progress“ v Dánsku! Prihlášku je potrebné poslať do 15.januára 2012.


ZMENY NA STRÁNKE

19. 12. 2011

Milí užívatelia, na stránke www.eurodesk.sk rekonštruujeme podstránku „programy“ a rozširujeme a implementujeme nový nástroj na vyhľadávanie projektov, programov a súťaží, ktorým sa blíži termín uzávierky „deadline reminder“. Výsledkom rekonštrukcie bude obsiahlejšia databáza programov. Je možné, že počas prác na hore uvedených sekciách sa na stránke objavia aj neaktuálne informácie.


GEMERNATION© – MULTIKILTÚRNA ŠKOLA HROU

24. 11. 2011

Zábava a vedomosti sa skombinovali v novej spoločenskej hre, ktorú tím Agentúry pre rozvoj Gemera neprestajne vyvíjal vyše roka. Kedže počas testovania hry na školách v regióne sa hra stretla s veľkým úspechom, tím Agentúry pre rozvoj Gemera pripravil pre žiakov stredných a základných škôl olympiádu s názvom GemerNation© – Multikulturálna škola hrou, kde si žiaci budú môcť overiť svoje poznatky z regiónu.


NOVEMBROVÉ ČÍSLO EURODESK BULETINU

9. 11. 2011

eurodesk_bulletin_november_11EBL Bulletin je mesačník, ktorý informuje o termínoch uzávierok stážových a študijných programov. Zachytáva najnovšie informácie (najmä predkladacie termíny), novinky vo vzdelávaní a o jednotlivých európskych podporných programoch.


Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Logo eurodesk

Obrázok Európsky portál pre mládež

aiesec

  zajednolano-160x80-gif

Euroguidance

Logo eures