IUVENTA / Eurodesk / O Eurodesku / Aké informácie poskytuje Eurodesk

Aké informácie poskytuje Eurodesk

Chceš študovať, cestovať, pracovať alebo nájsť partnerov pre svoj projekt? Nevieš ako na to? Nechce sa ti prehrabávať obrovským množstvom informácií? Cez EURODESK nájdeš odpovede rýchlejšie, prehľadnejšie a na mieru.

EURODESK predstavuje európsku informačnú sieť, ktorej úlohou je poskytovať informácie a rady pre mladých ľudí a všetkých tých, ktorí sa mládeži venujú profesionálne.

EURODESK sumarizuje a sprehľadňuje európske informácie tak, aby boli zrozumiteľnejšie. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, na základe telefonickej, písomnej alebo elektronickej žiadosti. Niektoré z informácií môžete nájsť priamo na www.eurodesk.sk alebo na www.eurodesk.eu .


Hlavné cieľové skupiny predstavujú:

  • mladí ľudia,
  • mládežnícki pracovníci a pracovníčky,
  • pedagógovia,
  • mimovládne organizácie,
  • samospráva, verejné a štátne inštitúcie.


Databáza európskych a národných grantových programov:

V databázach EURODESK Slovensko EURODESK EU nájdete informácie o tom kde, kedy a ako môžete získať finančné prostriedky na realizovanie svojich aktivít v oblastiach vzdelávania, voľno časových aktivít, umenia, stáží, a pod.

V časti Novinky je možné nájsť najzaujímavejšie akcie, súťaže, výzvy, ktoré sme pre Vás vybrali.
V časti Programy na našej stránke sa nachádza kompletný zoznam všetkých programov, zatriedených do jednotlivých tematických kategórií.

Významnú časť informácií, ktoré EURODESK šíri, predstavujú mobilitné informácie. Ide o rôzne praktické rady, návody, užitočné adresy a web linky pre tých, ktorí by chceli v zahraničí krátkodobo, resp. dlhodobo študovať, pracovať, bývať, absolvovať stáž, mládežnícku výmenu, dobrovoľnícky pobyt alebo len vycestovať do zahraničia na kratšie obdobie.
Pre tých, ktorí by sa chceli dozvedieť niečo viac o Európskej únii, sme spracovali základné informácie o jej histórii, inštitúciách, ako aj o spôsobe fungovania a financovania EÚ.


Nech máš akúkoľvek otázku...
...začni u nás.
eurodesk-colour

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Logo eurodesk

Obrázok Európsky portál pre mládež

aiesec

  zajednolano-160x80-gif

Euroguidance

Logo eures