IUVENTA / Eurodesk / O Eurodesku / Ako funguje Eurodesk

Ako funguje Eurodesk?

EURODESK je európska informačná sieť pre mladých ľudí. Tvoja otázka bude zaslaná do našej databázy, do ktorej má prístup každá pobočka v 33 krajinách. Odpoveď ti nájdu informační pracovníci a pracovníčky priamo z krajín, o ktoré sa zaujímaš.

  • regionálna úroveň
  • národná úroveň
  • európska úroveň


Regionálna úroveň


Eurodesk Slovensko má zatiaľ 21 pobočiek v rámci Slovenska, aj keď naším cieľom je zabezpečiť ich rozšírenie do takej miery, aby sa informácie o ponúkaných možnostiach dostali čo najbližšie k cieľovým skupinám. Regionálni partneri sú zodpovední za zber údajov na regionálnej úrovni, poskytovanie informácií a rozvíjanie spolupráce s ďalšími skupinami.

Národná úroveň

Projekt EURODESK je financovaný z grantového programu EÚ Mládež v akcii a na Slovensku funguje od roku 2000. Na jeho spolufinancovaní v Slovenskej republike sa podieľa IUVENTA -– Slovenský inštitút mládeže, inštitúcia Ministerstva školstva, vedy,  výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR).
Národní partneri, sú zodpovední za šírenie informácií medzi cieľovými skupinami vo svojej krajine, za získavanie informácií o grantových zdrojoch na národnej úrovni, za vydávanie rôznych informačných materiálov a tiež za koordináciu vlastnej "národnej EURODESK siete" pozostávajúcej z regionálnych pobočiek.
Vo veľkej väčšine prípadov je národným partnerom organizácia, ktorá je v domácej krajine aktívna v mládežníckej oblasti, resp. administruje niektorý z mládežníckych programov EÚ.

Európska úroveň

Na európskej úrovni je naša činnosť koordinovaná tzv. Bruselskou linkou (Brussels link), ktorá monitoruje, zhromažďuje, spracováva a aktualizuje európske informácie do takej podoby, aby boli užívateľsky prístupnejšie a zrozumiteľnejšie pre jednotlivé cieľové skupiny. Jej úlohou je riadiť činnosť celej siete, komunikovať s národnými partnermi v jednotlivých európskych krajinách, zabezpečovať fungovanie siete po technickej stránke a pravidelne mesačne vydávať EURODESK Bulletin, v ktorom sú zachytené najnovšie informácie (najmä predkladacie termíny) o jednotlivých európskych podporných programoch. Bruselská linka administruje tiež centrálnu, spoločnú stránku EURODESK Network:
www.eurodesk.eu

Nech máš akúkoľvek otázku...
...začni u nás.
eurodesk-colour

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Logo eurodesk

Obrázok Európsky portál pre mládež

aiesec

  zajednolano-160x80-gif

Euroguidance

Logo eures