IUVENTA / Eurodesk / O Eurodesku / Krátko z histórie

Krátko z histórie

Počiatky vzniku siete Eurodesk siahajú do začiatkov 90-tych rokov 20. storočia, t.j. do obdobia, kedy začala Európska únia (EÚ) vytvárať jeden podporný program za druhým, pričom informácie o nich sa získavali komplikovaným spôsobom. Skupina niekoľkých mladých ľudí v Škótsku sa vtedy rozhodla, že by bolo dobré dať týmto užitočným informáciám určitý systém, sprehľadniť ich, zjednodušiť k nim prístup, a tým zefektívniť fungovanie celého podporného systému EÚ. Vytvorili preto v Škótsku sieť informačných kancelárií, kde poskytovali záujemcom o tento druh informácií bezplatné, telefonické alebo osobné konzultácie. Prácu im pritom uľahčoval jednoduchý softvér, v ktorom bolo možné vyhľadávať žiadané informácie o finančných programoch pomocou kľúčových slov.

Po niekoľkých rokoch úspešného fungovania si všimla projekt aj Európska komisia, ktorá sa rozhodla rozbehnúť ho ako skúšobný projekt na európskej úrovni. Projekt sa osvedčil a výsledkom je dnešná situácia: Eurodesk je stabilnou európskou informačnou sieťou fungujúcou v 33 krajinách Európskej únie, EEA krajinách ako aj v kandidátskych krajinách. Na regionálnej úrovni je evidovaných cca.1000 pobočiek.

Eurodesk vo svojej dnešnej podobe disponuje širokými vedomosťami a praktickými skúsenosťami v oblastiach týkajúcich sa EÚ, jej inštitúcií, spôsobu ich práce, procesu podávania žiadostí a pozadia týchto informácií.

Vo významnej miere tak Eurodesk prispieva k lepšiemu pochopeniu a využitiu týchto informácií mladými ľuďmi a tými, ktorí sa v Európe venujú práci s mládežou, ako i posilneniu európskeho povedomia mladých ľudí. 

Nech máš akúkoľvek otázku...
...začni u nás.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Logo eurodesk

Obrázok Európsky portál pre mládež

aiesec

  zajednolano-160x80-gif

Euroguidance

Logo eures