IUVENTA / Eurodesk / Programy / Stáže a štipendiá / Zahraničné stáže a pracovné ponuky na Slovensku

Zahraničné stáže a pracovné ponuky na Slovensku

9. 1. 2014

Ponuku prináša LEAF druhý rok v rámci Slovak Professionals Abroad Program-u.

 

V roku 2014 pomáha LEAF sprostredkovať tieto kategórie príležitostí:

1. Graduate Program: pracovná skúsenosť s potenciálom predĺženia na plný pracovný úväzok (spravidla trvá 12 mesiacov)

2. Internship Program: stáže (spravidla trvajú 8-12 týždňov počas letných mesiacov, sú však flexibilné)

3. Junior Experience Program: neplatené stážeprimárne určené pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho štúdia ( spravidla trvajú 2-6 týždňov počas letných mesiacov, sú však flexibilné)

Úspešným kandidátom sa LEAF pokúsi počas leta 2014 vytvoriť ďalšie príležitosti pre osobnostný rozvoj a zoznámenie sa s ostatnými účastníkmi programu.
 

Akí kandidáti sa hľadajú:

 • záujemca musí mať štátne občianstvo SR,
 • záujemca študuje, alebo ukončil univerzitu mimo SR, preferencia – nie podmienka! – voči študentom, ktorých univerzita sa umiestnila v Šanghajskom rebríčku,
 • príležitosti sú určené najmä študentom a absolventom bakalárskeho a magisterského stupňa, niektoré sú vhodné aj pre študentov postgraduálneho štúdia,
 • záujemca spĺňa konkrétne požiadavky uvedené v popise príležitosti, na ktorú sa hlási,
 • čo je poslaním LEAFu a k rozvoju akých ľudí by chcela organizácia dlhodobo prispievať sa dozvietetu.

Akých kandidátov LEAF inštitúciám odporúčali minulý rok, v akých rôznych organizáciách pôsobili mimo školy, čo bolo súčasťou ich programu, a čo si o programe myslia kandidáti po jeho skončení, sa môžete dočítať tu (referencia na class 2013).
 

Harmonogram:

 • do 23. februára 2014 (24:00 CET) – on-line prihlasovanie (*na pozície VisualDNA a niektoré pozície White & Case a NBS prihlasovanie do 31. januára 2014),
 • do 30. marca 2014 (24:00 CET) – predselekcia kandidátov organizáciou LEAF,
 • do 30. apríla 2014 (24:00 CET) – finálny výber inštitúciami, do ktorých sa kandidáti hlásia.

Začiatok a trvanie väčšiny príležitostí je nastavené flexibilne s cieľom vyjsť v ústrety kandidátom s rôznym časovým a študijným harmonogramom.
 

Proces výberu kandidátov organizáciou LEAF:

 • analýza on-line prihlášky, priloženého životopisu a sprievodného dokumentu podľa požiadaviek inštitúcie, na ktorú sa hlásite (motivačného listu, eseje, atď.),
 • vybraní kandidáti budú požiadaní o vyplnenie on-line osobnostného dotazníka a následne pozvaní na rozhovor (Skype / Google Hangout alebo telefonicky),
 • preverenie referencií (v niektorých prípadoch).

Následný proces výberu kandidátov v partnerských organizáciách je popísaný v jednotlivých príležitostiach.

 

Viac informácií o LEAF 

Prevzaté zo stránky 

späť na Novinky
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Logo eurodesk

Obrázok Európsky portál pre mládež

aiesec

  zajednolano-160x80-gif

Euroguidance

Logo eures