IUVENTA / IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Novinky

EASTERN EXPRESS 2015

13. 5. 2015

EASTERN EXPRESS je školenie ohľadom mládežníckych výmen v rámci programu Erasmus+:mládež v akcii, pričom sa zameriava najmä na partnerstvá medzi krajinami V4 a krajinami východného partnerstva.

PRIDAJ PLYN – PROJEKTY JEDNODUCHO A ZÁBAVNE

13. 5. 2015

Česko-slovenské školenie Pridaj plyn – projekty jednoducho a zábavne je zamerané na projekty nadnárodných mládežníckych iniciatív mládeže v rámci programu Erasmus+: Mládež v akcii. Je určené všetkým mladým ľuďom, ktorí majú nápad, ale nevedia ako ho zrealizovať a kde na neho získať financie.

MLADÉ VÝSKUMNÍČKY SI PRIVIEZLI Z GRUZÍNSKA MEDAILY

12. 5. 2015

Na Medzinárodnej olympiáde mladých výskumníkov sa výborne darilo aj reprezentácii zo Slovenska. Katarína Hudačková z Gymnázia L. Stöckela v Bardejove získala zlatú medailu a jej projekt bol dokonca zaradený medzi sedem najúspešnejších.

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA OSLÁVILA PIATE VÝROČIE

7. 5. 2015

Na celoštátnom kole Technickej olympiády v Nitre súťažili víťazi krajských kôl v boji o medaily. Predmetovú olympiádu slávnostne otvorila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Romana Kanovská.

všetky Novinky

Video

 

Projekt Za jedno lano má ambíciu zvýšiť záujem mladých ľudí o aktívnu účasť v tvorbe politík na všetkých úrovniach. Vytvára priestor, kde môžu tvorcovia politík s mladými ľuďmi komunikovať ich jazykom a spôsobom, aký je blízky ich veku, očakávaniam a potrebám. Reprezentujú ho rôzne tváre, členovia viacerých politických strán, nezávislí politici, zástupcovia štátnych inštitúcií aj súkromného sektora, vedeckí pracovníci či ľudia z tretieho sektora.

PRÁCA S MLÁDEŽOU V 2021

Ako bude vyzerať práca s mládežou v roku 2021? Kto ju bude zabezpečovať? S akou podporou? S akými cieľmi? S akými partnermi? Na tieto otázky odpovie dokument s názvom Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2015 – 2021. Dokument bude pripravovaný v širokých regionálnych aj národných konzultáciách. Ďalšie informácie a dokumenty nájdu účastníci aj záujemcovia tu.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v roku 2014 stala oceneným finalistom a najvyššie hodnotenou organizáciou z oblasti verejnej správy, ktorá pre hodnotenie kvality svojej práce využíva model CAF (Common Assessment Framework).

Viac o IUVENTE.

Registrácia
baner_konferencia_komprax

banner caf

Konferencia o mládeži

Plaváreň a saunaPrenájmy priestorovObrázok Európsky portál pre mládežbaner_za_jedno_lanoMládež 2030banner Mládež 2030