IUVENTA / IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Novinky

IUVENTA V LETE OTVÁRA BRÁNY, CHYSTÁ ROZPRÁVKY AJ DIVADLO

13. 7. 2015

AKTUALIZOVANÉ Každý štvrtok a piatok bude návštevníkov lákať do areálu na Búdkovej ulici zaujímavý program. Od 16. júla štartuje Letná literárna univerzita pre deti – čítanie s pánom Mrkvičkom a počas piatkov, od 17. júla, pravidelné divadelné predstavenia.

VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE K PREDKLADACIEMU TERMÍNU 30. 4. 2015

30. 6. 2015

Na základe odporúčania Výberovej komisie programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže zverejňujeme výsledky výberového procesu projektových žiadostí predložených k 30. aprílu 2015. Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu.

STRETNUTIE ZÁSTUPCOV CENTIER VOĽNÉHO ČASU

26. 6. 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež v spolupráci so štátnou tajomníčkou, sekciou regionálneho školstva, odborom legislatívy a aproximácie práva a Asociáciou centier voľného času SR, dňa 25. júna 2015 zorganizovalo v Bratislave pracovné stretnutie zriaďovateľov centier voľného času a riaditeľov centier voľného času.

INFORMÁCIA Z ROKOVANIA KOMISIE OHĽADOM PRENÁJMU KÚPALISKA

23. 6. 2015

Dňa 18. júna 2015 sa uskutočnilo zasadnutie komisie, počas ktorej boli vyhodnotené všetky štyri ponuky zaslané do 12. júna 2015 v zmysle zverejnenej výzvy.

všetky Novinky

Video

 

Projekt Za jedno lano má ambíciu zvýšiť záujem mladých ľudí o aktívnu účasť v tvorbe politík na všetkých úrovniach. Vytvára priestor, kde môžu tvorcovia politík s mladými ľuďmi komunikovať ich jazykom a spôsobom, aký je blízky ich veku, očakávaniam a potrebám. Reprezentujú ho rôzne tváre, členovia viacerých politických strán, nezávislí politici, zástupcovia štátnych inštitúcií aj súkromného sektora, vedeckí pracovníci či ľudia z tretieho sektora.

PRÁCA S MLÁDEŽOU V 2021

Príprava Koncepcie rozvoja práce s mládežou pokračuje podľa plánu. Na konci bude jasné, kam sa má práca s mládežou na Slovensku posunúť, aké sú priority, kam sa prikláňa názor odbornej verejnosti, aké nové opatrenia a systémy je potrebné zaviesť. V súčasnosti sa konzultujú ciele koncepcie. Ďalšie informácie a dokumenty sú k dispozícii  tu.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v roku 2014 stala oceneným finalistom a najvyššie hodnotenou organizáciou z oblasti verejnej správy, ktorá pre hodnotenie kvality svojej práce využíva model CAF (Common Assessment Framework).

Viac o IUVENTE.