IUVENTA / IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Novinky

KURZ TVORBY VIDEA

26. 5. 2016

Rada mládeže v Žiline, Trnave, Trenčíne a Banskej Bystrici vás pozýva na kurz "Tvorba videa od začiatku po finál". Cieľom kurzu je naučiť sa efektívnu tvorbu videa od prípravy, tvorby scenára, vlastné natáčanie, práca s fotografiou vo videu, finálna úprava videozáznamu, použitie hudby. Vzdelávanie sa uskutoční v Ružomberku a prihlásiť sa môžte do 9. júna. Podrobnejšie informácie nájdete TU.

O EXTRÉMIZME BEZ EXTRÉMOV

25. 5. 2016

Pozývame Vás na odbornú konferenciu O extrémizme bez extrémov, ktorá sa uskutoční v termíne 16. – 17. júna 2016 v hoteli Austria Trend v Bratislava. Ak máte záujem diskutovať, hľadať riešenia a inšpiráciu, ako pracovať s témou extrémizmu a radikalizmu u mladých ľudí, tak vyplňte registračný formulár na stránke http://www.bezextremov.sk/registracia/.

TRÉNING PRE ZÁSTUPCOV SAMOSPRÁV

25. 5. 2016

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a s partnerom projektu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom - Komunálnou poisťovňou, pripravuje v dňoch 27. - 29. 6. 2016 vo Zvolene tréning určený zástupcom samospráv, ktorí sú v nej zodpovední za deti a mladých ľudí, pracovníkom s deťmi a mladými ľuďmi ako aj pracovníkom s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami detí a mladých ľudí. 

RADA MLÁDEŽE SLOVENSKA DÁ HLAS MLADÝM ĽUĎOM

24. 5. 2016

V týchto dňoch sa rozbieha najväčší európsky projekt na zapojenie mladých ľudí do politického rozhodovania s názvom Štruktúrovaný dialóg, ktorý koordinuje Rada mládeže Slovenska. Cieľom Štruktúrovaného dialógu je zistiť názory a potreby mladých, aby mohli byť prijaté ako základ dôležitých politických rozhodnutí na európskej aj národnej úrovni.

všetky Novinky

Video

 
           13090289_590688757754621_1841548026_n 

Európska dobrovoľnícka služba (EDS) bola založená v roku 1996 ako pilotný program Európskej komisie. Od začiatku fungovania poskytla už viac ako 100 000 mladým dobrovoľníkom príležitosť ísť do zahraničia, získavať skúsenosti v rámci rôznych kultúr, nadväzovať nové priateľstvá a zároveň vykonávať prácu, na ktorej záleží a ktorá prispieva k rozvoju ich dôležitých zručností. V roku 2016 sa po celej Európe budú na oslavu 20. výročia Európskej dobrovoľníckej služby konať rôzne podujatia a aktivity. Viac informácií môžete nájsť pod hashtagom #EVS20! Organizácie a mladí ľudia, ktorí sa chcú zapojiť do kampane EDS 20 alebo hľadajú podujatia vo svojej blízkosti, môžu navštíviť webovú lokalitu EDS 20 alebo sa obrátiť na svoju národnú agentúru programu Erasmus+.

KONCEPCIA PRÁCE S MLÁDEŽOU NA ROKY 2016 – 2020

Po viac ako polročných prípravách bola 13. januára 2016 vládou schválená Koncepcia práce s mládežou na roky 2016 – 2020.
Koncepcia je strategickým dokumentom štátnej politiky, ktorý špecifikuje prioritné ciele štátu v oblasti práce s mládežou do roku 2020 v nadväznosti na Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. Koncepcia sa zameriava na päť prioritných oblastí, ktorými sú systematické sledovanie potrieb mladých ľudí na Slovensku ako východisko pre prácu s mládežou, zvyšovanie kvality práce s mládežou, zameranie sa na aktérov práce s mládežou, systém financovania práce s mládežou a zviditeľňovanie a zvýšenie uznania práce s mládežou. Kompletné znenie Koncepcie nájdete TU.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v roku 2014 stala oceneným finalistom a najvyššie hodnotenou organizáciou z oblasti verejnej správy, ktorá pre hodnotenie kvality svojej práce využíva model CAF (Common Assessment Framework).

Viac o IUVENTE.

Registrácia
baner_konferencia_komprax

banner caf