IUVENTA / IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Novinky

IUVENTA sa od januára 2019 stane súčasťou medzinárodnej agentúry ERYICA

28. 11. 2018

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže požiadala na jeseň 2018 o členstvo v Európskej informačnej a poradenskej agentúre pre mládež ERYICA, ktorá je nezávislou európskou organizáciou zloženou z vnútroštátnych a regionálnych koordinačných orgánov a sietí pre informácie o mládeži. Správna rada agentúry ERYICA po dôkladnej analýze žiadosť schválila.

IUVENTA sa jej oficiálnym členom stane od 1. januára 2019!

Prečítajte si tlačovú správu a dozviete sa viac. 

IUVENTA - partner 18. ročníka Týždňa celoživotného učenia

27. 11. 2018

18. ročník Týždňa celoživotného učenia prebieha od 26.11. do 2.12.2018.

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže je partnerom podujatia, ktoré chce upozorniť na význam celoživotného učenia a túto myšlienku priblížiť širokej verejnosti. Organizátorom je Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých na Slovensku – AIVD a nielen počas tohto týždňa vám ponúka všetky odtiene vzdelávania.

Výzva k súťaži NAJVÄČŠIA SVETOVÁ LEKCIA

23. 11. 2018

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v súvislosti s celosvetovou iniciatívou UNESCO a UNICEF vyhlasuje súťaž: NAJVÄČŠIA SVETOVÁ LEKCIA. Pokúste sa zmeniť niečo spolu s nami! Zostavte minimálne 5-členný tím mladých ľudí vo veku od 18 – 30 rokov a zvoľte si meno tímu. Podajte návrh, čo by ste chceli zmeniť v prospech ľudí vo vašom okolí alebo v prospech planéty a môžete získať až 6-tisíc EUR ročne cez program EÚ Európsky zbor solidarity na realizáciu vášho nápadu!             

Medzinárodné školenie PARTICIPATION OUT OF OFFICE

23. 11. 2018

Cieľom medzinárodného školenia “Participation out of office” je podporiť participáciu mládeže prostredníctvom Programu Erasmus+ KA3 – Štruktúrovaný dialóg. Účastníci na školení získajú množstvo nových kompetencií pre rozvoj participácie mládeže, inšpiratívne príklady dobrej praxe participácie mládeže doma i v zahraničí a predovšetkým znalosti, ako využiť nástroj akým je “štruktúrovaný dialóg” v praxi.  

všetky Novinky

Video

 

2mb_fb

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Odbor mládeže ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zorganizoval v dňoch 21.-22. júna 2018 v Bratislave dvojdňovú medzinárodnú odbornú konferenciu „2MB - dva milióny budúcností - Správa o mládeži 2018“ pod záštitou ministerky školstva vedy, výskumu a športu JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD.

Cieľom konferencie bolo predstaviť zistenia zo Správy o mládeži 2018, ktorá popisuje aká je situácia mladých ľudí na Slovensku v rôznych oblastiach ich života. Konferencia zároveň vytvorila priestor na diskusiu odborníkov z rôznych oblastí dotýkajúcich sa života mladých ľudí a tvorbu návrhov aktivít a opatrení vedúcich k naplneniu cieľov vytýčených v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 v polčase jej plnenia. Výstupy z konferencie budú slúžiť ako podklady pre tvorbu Akčného plánu na roky 2019 – 2020, nakoľko IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Odbor mládeže ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zakrátko vstupujú do prípravnej fázy jeho tvorby.

Ponúkame vám video z tohto obsahom významného podujatia, ktoré vzniklo, ako inak, v spolupráci s mladými ľuďmi.  

 

13090289_590688757754621_1841548026_n 

Európska dobrovoľnícka služba (EDS) bola založená v roku 1996 ako pilotný program Európskej komisie. Od začiatku fungovania poskytla už viac ako 100 000 mladým dobrovoľníkom príležitosť ísť do zahraničia, získavať skúsenosti v rámci rôznych kultúr, nadväzovať nové priateľstvá a zároveň vykonávať prácu, na ktorej záleží a ktorá prispieva k rozvoju ich dôležitých zručností. V roku 2016 sa po celej Európe budú na oslavu 20. výročia Európskej dobrovoľníckej služby konať rôzne podujatia a aktivity. Viac informácií môžete nájsť pod hashtagom #EVS20! Organizácie a mladí ľudia, ktorí sa chcú zapojiť do kampane EDS 20 alebo hľadajú podujatia vo svojej blízkosti, môžu navštíviť webovú lokalitu EDS 20 alebo sa obrátiť na svoju národnú agentúru programu Erasmus+.

KONCEPCIA PRÁCE S MLÁDEŽOU NA ROKY 2016 – 2020

Po viac ako polročných prípravách bola 13. januára 2016 vládou schválená Koncepcia práce s mládežou na roky 2016 – 2020.
Koncepcia je strategickým dokumentom štátnej politiky, ktorý špecifikuje prioritné ciele štátu v oblasti práce s mládežou do roku 2020 v nadväznosti na Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. Koncepcia sa zameriava na päť prioritných oblastí, ktorými sú systematické sledovanie potrieb mladých ľudí na Slovensku ako východisko pre prácu s mládežou, zvyšovanie kvality práce s mládežou, zameranie sa na aktérov práce s mládežou, systém financovania práce s mládežou a zviditeľňovanie a zvýšenie uznania práce s mládežou. Kompletné znenie Koncepcie nájdete TU.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v roku 2014 stala oceneným finalistom a najvyššie hodnotenou organizáciou z oblasti verejnej správy, ktorá pre hodnotenie kvality svojej práce využíva model CAF (Common Assessment Framework).

Viac o IUVENTE.

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030