IUVENTA / IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Novinky

Avízo o pripravovanej Výzve na predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 2020

10. 7. 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Odbor mládeže, pripravuje v nastávajúcich dňoch Výzvu na prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie priorít mládežníckej politiky obsiahnuté v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 prostredníctvom projektovej činnosti.

Študijná návšteva zástupcov zo Slovenska v Soule

2. 7. 2018

V termíne  1. až 9. júla 2018 sa slovenská delegácia piatich mládežníkov zúčastňuje študijnej návštevy do Južnej Kórey - Soulu a regiónu Chungcheong. Návštevu organizuje IUVENTA – Slovenský Inštitút mládeže v rámci napĺňania Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom rodovej rovnosti a rodiny v Kórejskej republike.

Kúpalisko EKOIUVENTA opäť po roku otvára brány svojim návštevníkom!

29. 6. 2018

Pre všetkých nadšencov letnej sezóny kúpaliska EKOIUVENTA!

Dovoľujeme si našim cteným návštevníkom oznámiť, že v nedeľu 1. júla 2018 od 9:00 hod. otvorí svoje brány vaše obľúbené kúpalisko na Búdkovej 2 v Bratislave, ktoré je všetkým dobre známe aj pod názvom MIČURIN.  

Staň sa zástupcom mladých ľudí a rokuj v ich mene v OSN!

29. 6. 2018

Asociácia krajských rád mládeže, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pozýva mladých ľudí stať sa MLÁDEŽNÍCKYM DELEGÁTOM SR v OSN!

Poslaním projektu, Mládežnícky delegát v OSN na rok 2018, je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN a možnostiach účasti, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.všetky Novinky

Video

 
           13090289_590688757754621_1841548026_n 

Európska dobrovoľnícka služba (EDS) bola založená v roku 1996 ako pilotný program Európskej komisie. Od začiatku fungovania poskytla už viac ako 100 000 mladým dobrovoľníkom príležitosť ísť do zahraničia, získavať skúsenosti v rámci rôznych kultúr, nadväzovať nové priateľstvá a zároveň vykonávať prácu, na ktorej záleží a ktorá prispieva k rozvoju ich dôležitých zručností. V roku 2016 sa po celej Európe budú na oslavu 20. výročia Európskej dobrovoľníckej služby konať rôzne podujatia a aktivity. Viac informácií môžete nájsť pod hashtagom #EVS20! Organizácie a mladí ľudia, ktorí sa chcú zapojiť do kampane EDS 20 alebo hľadajú podujatia vo svojej blízkosti, môžu navštíviť webovú lokalitu EDS 20 alebo sa obrátiť na svoju národnú agentúru programu Erasmus+.

KONCEPCIA PRÁCE S MLÁDEŽOU NA ROKY 2016 – 2020

Po viac ako polročných prípravách bola 13. januára 2016 vládou schválená Koncepcia práce s mládežou na roky 2016 – 2020.
Koncepcia je strategickým dokumentom štátnej politiky, ktorý špecifikuje prioritné ciele štátu v oblasti práce s mládežou do roku 2020 v nadväznosti na Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. Koncepcia sa zameriava na päť prioritných oblastí, ktorými sú systematické sledovanie potrieb mladých ľudí na Slovensku ako východisko pre prácu s mládežou, zvyšovanie kvality práce s mládežou, zameranie sa na aktérov práce s mládežou, systém financovania práce s mládežou a zviditeľňovanie a zvýšenie uznania práce s mládežou. Kompletné znenie Koncepcie nájdete TU.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v roku 2014 stala oceneným finalistom a najvyššie hodnotenou organizáciou z oblasti verejnej správy, ktorá pre hodnotenie kvality svojej práce využíva model CAF (Common Assessment Framework).

Viac o IUVENTE.

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030