IUVENTA / Základné dokumenty a kontrakty

Základné dokumenty a kontrakty

  • Kontrakt č. 1 uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU pre zabezpečenie úloh v oblasti štátnej politiky voči mládeži v Slovenskej republike, rozvoja práce s mládežou, programu EÚ Erasmus+ v oblasti mládeže a projektu EURODESK pre rok 2018.

  • Kontrakt č. 2 uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU pre zabezpečenie predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných a stredných škôl pre rok 2018. 

  • Štatút organizácie IUVENTA
  • Zriaďovacia listina organizácie IUVENTA
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030