IUVENTA / IUVENTA / Mládež 2030

Mládež 2030

  • Čo je to práca s mládežou?
  • V akých oblastiach rozvíjame prácu s mládežou na Slovensku?
  • Čo máme spločné?
  • Prečo je práca s mládežou v očiach verejnosti považovaná za vypĺňanie voľného času a nie je uznaná ako dôležitý aspekt vo výchove a vzdelávaní mladého človeka?

Na tieto a ďalšie otázky odpovedali predstavitelia rôznych organizácií a inštitúcií, ale aj zástupcovia samospráv. Vítame vás na stránke, ktorá bude sumarizovať informácie z konferencie Mládež 2030: Prúty a architekti, ktorá sa konala 24. a 25. januára 2013. Postupne tu nájdete východiskové dokumenty k téme, a tiež ďalšie aktualizácie.

Práca s mládežou je cielená činnosť, ktorá reaguje na potreby mladých ľudí a vedie k pozitívnemu rozvoju ich osobnosti. Prispieva k zrelosti, nachádzaniu životného smerovania a sebapoznania jednotlivca. Je založená na princípe dobrovoľnej účasti, partnerského prístupu a vzájomného rešpektu. Realizujú ju kvalitne pripravení pracovníci na túto činnosť.

Na Slovensku sa práci s mládežou venuje prekvapivo mnoho organizácií, inštitúcií a skupín. Sú to občianske združenia a mládežnícke organizácie, centrá voľného času, školské kluby, rôzne oddelenia pre deti a mládež kultúrnych domov a osvetových stredísk. Snaha IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže o zviditeľnenie práce s mládežou ako formy vzdelávania a výchovy nie je ojedinelá. Touto problematikou sa zaoberá aj politika Európskej únie v oblasti mládeže, aj Rada Európy. Takmer v každej krajine sa konajú národné iniciatívy a aktivity.


Informačný sprievodca
konferenciou Mládež 2030: Prúty a architekti 

Sumár hodnotiacich dotazníkov od účastníkov konferencie


Odborné príspevky

Príspevok Sociológia mládeže a sociálna pedagogika v sociálnej práci s mládežou (Ladislav Macháček)

Prezentácia Beyond Current Horizons: Prognóza 2025 (Tomáš Pešek)

Podkladový materiál k štúdii Beyond Current Horizons


Podkladové materiály

Definícia práce s mládežou (navrhnutá účastníkmi konferencie)

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030