IUVENTA / Naša misia

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Naša misia

 • „Podporujeme mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život.“

 Naša vízia

 • „Byť jedným z kľúčových aktérov podieľajúcim sa na vytváraní modernej, inkluzívnej a participatívnej mládežníckej politiky
  a v zavádzaní nových trendov v práci s mládežou.“
 • „Byť efektívne fungujúcou verejnou inštitúciou s dôrazom na kvalitu činnosti a odbornosť zamestnancov.“

 Hodnoty, ktoré nasledujeme

 • Rešpekt: pristupujeme s rešpektom a plnou vážnosťou ku klientom aj ku spolupracovníkom.
 • Odbornosť: sme odborníkmi v oblasti v ktorej pôsobíme.
 • Profesionalita: vieme našu odbornosť ďalej posúvať, podeliť sa s ňou.
 • Partnerstvo: našim prístupom vytvárame dlhodobú spoluprácu založenú na partnerstve.
 • Dostupnosť: uľahčujeme cestu k nám a ideme za klientmi.
 • Filantropia: o filantropii nielen hovoríme, ale sa k nej aj aktívne hlásime.
 • Demokracia: rozhodujeme sa spoločne a preberáme za rozhodnutia zodpovednosť.
 • Ochrana životného prostredia: každodennými rozhodnutiami a činmi chránime životné prostredie.
 • Moderná sociálna politika: vážime si našich pracovníkov a pracovníčky a vytvárame moderné podmienky na kvalitný pracovný život a prostredie.
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030