IUVENTA / Olympiády a súťaže

Olympiády a súťaže

Odbor olympiád a súťaží zabezpečuje koncepčné a administratívne aktivity v oblasti predmetových olympiád a postupových súťaží.

Viac informácií (úlohy a ich riešenia, harmonogramy a pod.) nájdete na samostatnej internetovej stránke www.olympiady.sk

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030