IUVENTA / IUVENTA / Verejné obstarávanie / Výzvy a oznámenia (ukončené)

Výzvy a oznámenia (ukončené)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Prenájom a služby súvisiace so zabezpečením dopravnej výchovy v Košickom kraji

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Prenájom a služby súvisiace so zabezpečením dopravnej výchovy v Trenčianskom kraji

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Prenájom a služby súvisiace so zabezpečením dopravnej výchovy v Žilinskom kraji

Druh postupu: verejná súťaž  
Druh zákazky: služby 


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Prenájom a služby súvisiace so zabezpečením dopravnej výchovy v Trnavskom kraji

Druh postupu: verejná súťaž  
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Prenájom a služby súvisiace so zabezpečením dopravnej výchovy v Prešovskom kraji

Druh postupu: verejná súťaž  
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Prenájom a služby súvisiace so zabezpečením dopravnej výchovy v Nitrianskom kraji

Druh postupu: verejná súťaž  
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Prenájom a služby súvisiace so zabezpečením dopravnej výchovy v Banskobystrickom kraji

Druh postupu: verejná súťaž 
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Služby spojené s poskytnutím ubytovania, stravy a prenájmu konferenčných priestorov vzdelávacej aktivity

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Služby súvisiace so zabezpečením dopravnej výchovy – krajské mesto Banská Bystrica alebo oblasť v okruhu maximálne do 50 km od krajského mesta Banská Bystrica

Druh postupu: verejná súťaž 
Druh zákazky: služby 


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Služby spojené s poskytnutím ubytovania, stravy a prenájmu konferenčných priestorov vzdelávacej aktivity

Druh postupu: verejná súťaž  
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Služby súvisiace so zabezpečením dopravnej výchovy – krajské mesto Banská Bystrica alebo oblasť v okruhu maximálne do 50 km od krajského mesta Banská Bystrica (z 31. 7. 2014)

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky
: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!
Predmet zákazky: Zabezpečenie nepravidelnej autobusovej prepravy účastníkov dlhodobých aktivít Zaži-to a krátkodobých aktivít Štartér

Druh zákazky: služba
Druh postupu: verejná súťaž


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Zabezpečenie poskytovania strážnej služby

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky:
služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

 Predmet: Poskytnutie stravovania, ubytovania a prenájom priestorov na zabezpečenie vzdelávacích aktivít RABAKA a zážitkových táborov Zaži-to – Prešovský kraj

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky
: služby


 Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Tematický školiaci materiál

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Školiaci materiál – téma Praktik – a súvisiace služby

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet:  Školiaci materiál – téma Envorozážitok a In Media – a súvisiace služby

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Školiaci materiál – téma Talent v akcii a Profit – a súvisiace služby

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Školiaci materiál – zdravotnícke potreby – a súvisiace služby

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Zabezpečenie nepravidelnej autobusovej prepravy účastníkov dlhodobých aktivít Zaži-to a krátkodobých aktivít Štartér

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie stravovania, ubytovania a prenájom priestorov na zabezpečenie vzdelávacích aktivít RABAKA a zážitkových táborov Zaži-to – Nitriansky kraj

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: tovar


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytovanie právnych služieb

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Upgrade servera DELL PowerEdge R710

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Odstránenie nedostatkov na požiarnych dverách v objekte na Karloveskej ul. 64 v Bratislave

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Starostlivosť o interiérovú zeleň

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Vypracovanie grafických analýz a objemovej štúdie využitia RS Modra

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Služby súvisiace s vykonávaním elektroinštalačných prác vo všetkých objektoch na Karloveskej ul. 64, Búdkovej ul. 2 v Bratislave a RS Modra – Piesok

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: tovar


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Školiaci materiál – zdravotnícke potreby a súvisiace služby

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: tovar


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie ubytovania, stravovania a prenájom miestnosti na zabezpečenie „celoštátnych kôl predmetových olympiád“

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie stravovania, ubytovania a prenájom priestorov na zabezpečenie projektu „Trojdňový seminár a XVI. ročník Olympiády ľudských práv“

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie stravovania, ubytovania a prenájom priestorov na zabezpečenie vzdelávacích aktivít RABAKA a zážitkových táborov Zaži-to – Trnavský kraj

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Služby súvisiace so zabezpečením dopravnej výchovy – krajské mesto Trnava alebo oblasť v okruhu maximálne do 60 km od krajského mesta Trnava

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Služby súvisiace so zabezpečením dopravnej výchovy – krajské mesto Košice alebo oblasť v okruhu maximálne do 50 km od krajského mesta Košice

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie stravovania, ubytovania a prenájom priestorov na zabezpečenie vzdelávacích aktivít RABAKA a zážitkových táborov Zaži-to – Trenčiansky kraj

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie stravovania, ubytovania a prenájom priestorov na zabezpečenie vzdelávacích aktivít RABAKA a zážitkových táborov Zaži-to – Žilinský kraj

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie stravovania, ubytovania a prenájom priestorov na zabezpečenie vzdelávacích aktivít RABAKA a zážitkových táborov Zaži-to – Banskobystrický kraj

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie stravovania, ubytovania a prenájom priestorov na zabezpečenie vzdelávacích aktivít RABAKA a zážitkových táborov Zaži-to – Prešovský kraj

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie stravovania, ubytovania a prenájom priestorov na zabezpečenie vzdelávacích aktivít RABAKA a zážitkových táborov Zaži-to – Košický kraj

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet:  Nákup výpočtovej a kancelárskej techniky vrátane softvérového vybavenia

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet:  Nákup a dodávka chemických tovarov pre potreby plavárne na Karloveskej ul. 64 v Bratislave

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Vyšpecifikovanie požiadaviek (podkladov) na vypracovanie analýz k využitiu RS Modra, analýza skutkového stavu, spolu s vypracovaním technických podkladov

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Medzinárodný seminár v rámci Programu EÚ Mládež v akcii

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie stravovania, ubytovania a prenájom priestorov na zabezpečenie projektu „Solúnski bratia“

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Dodanie elektrickej energie a zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku a spotrebnej dane

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Architektonická štúdia rekonštrukcie letného kúpaliska (2 varianty)

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Nákup licencií k softvéru, ktorý bude použiteľný ako nástroj na podporu sabahodnotenia podľa modelu CAF

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Zabezpečenie poskytovania stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Služby súvisiace so zabezpečením dopravnej výchovy – krajské mesto Žilina alebo oblasť v okruhu maximálne do 50 km od krajského mesta Žilina

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Služby súvisiace so zabezpečením dopravnej výchovy – krajské mesto Nitra alebo oblasť v okruhu maximálne do 50 km od krajského mesta Nitra

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Služby súvisiace so zabezpečením dopravnej výchovy – krajské mesto Prešov alebo oblasť v okruhu maximálne do 50 km od krajského mesta Prešov

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Služby súvisiace so zabezpečením dopravnej výchovy – krajské mesto Trenčín alebo oblasť v okruhu maximálne do 50 km od krajského mesta Trenčín

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Služby súvisiace so zabezpečením dopravnej výchovy – krajské mesto Trnava alebo oblasť v okruhu maximálne do 50 km od krajského mesta Trnava

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Služby súvisiace so zabezpečením dopravnej výchovy – krajské mesto Košice alebo oblasť v okruhu maximálne do 50 km od krajského mesta Košie

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Služby súvisiace so zabezpečením dopravnej výchovy – krajské mesto Banská Bystrica alebo oblasť v okruhu maximálne do 50 km od krajského mesta Banská Bystrica

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Zabezpečenie poskytovania stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Nákup licencií k softvéru, ktorý bude použiteľný ako nástroj na podporu sebahodnotenia podľa modelu CAF

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Zimná údržba 2013

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Servis a údržba vzduchotechniky

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Nákup osobného motorového vozidla

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Komplexné služby správy, administrácie SharePoint prostredia a programátorské práce

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Spracovanie mzdovej agendy

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na rokovacie konanie - ukončené!

Predmet: Komplexné služby správy a administrácie IT prostredia

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na rokovacie konanie - ukončené!

Predmet: Komplexné služby v rámci vybudovania systému riadenia informačnej bezpečnosti

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na rokovacie konanie - ukončené!

Predmet: Zabezpečenie prehliadky filmov v rámci 14 festivalov s názvom Ekotopfilm pre deti a mládež

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie stravovania, ubytovania a prenájom priestorov na zabezpečenie vzdelávacích aktivít RABAKA a zážitkových táborov Zaži to – Trnavský kraj

Druh postupu: prieskum trhu
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie stravovania, ubytovania a prenájom priestorov na zabezpečenie vzdelávacích aktivít RABAKA a zážitkových táborov Zaži to – Nitriansky kraj

Druh postupu: prieskum trhu
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Oprava prechodnej terasy

Druh postupu: prieskum trhu
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytovanie strážnej služby počas prevádzkovania letného kúpaliska

Druh postupu: prieskum trhu
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie komplexných služieb pozostávajúcich z poskytnutia ubytovacích služieb, stravovacích služieb a prenájmu konferenčných priestorov pre realizáciu vzdelávacích aktivít "Štartér" národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie: Košický samosprávny kraj – krajské mesto Košice

Druh postupu: prieskum trhu
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet:  Poskytnutie komplexných služieb pozostávajúcich z poskytnutia ubytovacích služieb, stravovacích služieb a prenájmu konferenčných priestorov pre realizáciu vzdelávacích aktivít „Štartér“ národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie: Prešovský samosprávny kraj – krajské mesto Prešov

Druh postupu: prieskum trhu
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie komplexných služieb pozostávajúcich z poskytnutia ubytovacích služieb, stravovacích služieb a prenájmu konferenčných priestorov pre realizáciu vzdelávacích aktivít „Štartér“ národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie: Banskobystrický samosprávny kraj – krajské mesto Banská Bystrica

Druh postupu: prieskum trhu
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie komplexných služieb pozostávajúcich z poskytnutia ubytovacích služieb, stravovacích služieb a prenájmu konferenčných priestorov pre realizáciu vzdelávacích aktivít „Štartér“ národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie: Žilinský samosprávny kraj – krajské mesto Žilina

Druh postupu: prieskum trhu
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie komplexných služieb pozostávajúcich z poskytnutia ubytovacích služieb, stravovacích služieb a prenájmu konferenčných priestorov pre realizáciu vzdelávacích aktivít „Štartér“ národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie: Trenčiansky samosprávny kraj – krajské mesto Trenčín

Druh postupu: prieskum trhu
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie komplexných služieb pozostávajúcich z poskytnutia ubytovacích služieb, stravovacích služieb a prenájmu konferenčných priestorov pre realizáciu vzdelávacích aktivít „Štartér“ národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie: Nitriansky samosprávny kraj – krajské mesto Nitra

Druh postupu: prieskum trhu
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie komplexných služieb pozostávajúcich z poskytnutia ubytovacích služieb, stravovacích služieb a prenájmu konferenčných priestorov pre realizáciu vzdelávacích aktivít „Štartér“ národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie: Trnavský samosprávny kraj – krajské mesto Trnava

Druh postupu: prieskum trhu
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Zabezpečenie vzdelávania v anglickom jazyku pre pracovníkov mládeže programu EÚ Mládež v akcii

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky:
služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Zabezpečenie konferenčných, ubytovacích a stravovacích kapacít na medzinárodnej konferencii s názvom „Innovative learning forum“

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky:
služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Výzva na maliarske a natieračské práce

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky:
služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Nájom / podnájom nebytových priestorov podľa požiadaviek zadávateľa – Trnavský samosprávny kraj – krajské mesto Trnava

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky:
služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Nájom / podnájom nebytových priestorov podľa požiadaviek zadávateľa – Nitriansky samosprávny kraj – krajské mesto Nitra

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky:
služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Nájom / podnájom nebytových priestorov podľa požiadaviek zadávateľa – Trenčiansky samosprávny kraj – krajské mesto Trenčín

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky:
služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Nájom / podnájom nebytových priestorov podľa požiadaviek zadávateľa – Žilinský samosprávny kraj – krajské mesto Žilina

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky:
služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Nájom / podnájom nebytových priestorov podľa požiadaviek zadávateľa – Banskobystrický samosprávny kraj – krajské mesto Banská Bystrica

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky:
služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Nájom / podnájom nebytových priestorov podľa požiadaviek zadávateľa – Prešovský samosprávny kraj – krajské mesto Prešov

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky:
služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Nájom / podnájom nebytových priestorov podľa požiadaviek zadávateľa – Košický samosprávny kraj – krajské mesto Košice

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky:
služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené! 

Predmet: Zabezpečenie konferenčných, ubytovacích a stravovacích kapacít na medzinárodnej konferencii s názvom „Innovative learning forum“

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!  

Predmet: Poskytnutie stravovania,ubytovania a konferenčných priestorov:

 1. Spádová oblasť Kežmarok a Levoča
 2. Spádová oblasť Sabinov a Stará Ľubovňa
 3. Spádová oblasť Vranov nad Topľou, Svidník a Medzilaborce 
 4. Spádová oblasť Humenné, Snina a Sobrance 
 5. Spádová oblasť Spišská Nová Ves 
 6. Spádová oblasť Rožňava a Gelnica
 7. Spádová oblasť Michalovce
 8. Spádová oblasť Košice – okolie 
 9. Spádová oblasť Košice 3 a Košice 4
 10. Spádová oblasť Trebišov
 11. Spádová oblasť Košice 2
 12. Spádová oblasť Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín
 13. Spádová oblasť Liptovský Mikuláš a Ružomberok
 14. Spádová oblasť Čadca a Kysucké Nové Mesto    
 15. Spádová oblasť Košice 1
 16. Spádová oblasť Žilina
 17. Spádová oblasť Martin a Turčianske Teplice
 18. Spádová oblasť Piešťany a Hlohovec
 19. Spádová oblasť Galanta
 20. Spádová oblasť Dunajská Streda
 21. Spádová oblasť Senica a Skalica
 22. Spádová oblasť Považská Bystrica a Bytča
 23. Spádová oblasť Púchov a Ilava
 24. Spádová oblasť Trenčín
 25. Spádová oblasť Prievidza
 26. Spádová oblasť Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava
 27. Spádová oblasť Banská Bystrica
 28. Spádová oblasť Banská Štiavnica
 29. Spádová oblasť Rimavská Sobota
 30. Spádová oblasť Zvolen
 31. Spádová oblasť Lučenec
 32. Spádová oblasť Komárno a Šaľa
 33. Spádová oblasť Nitra
 34. Spádová oblasť Topoľčany, Zlaté Moravce a Partizánske
 35. Spádová oblasť Levice
 36. Spádová oblasť Nové Zámky 
 37. Spádová oblasť Trnava    

Druh postupu: verejná súťaž 
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené! 

Predmet: Zabezpečenie podujatí organizovaných OPPM IUVENTA

Druh postupu: verejná súťaž 
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené! 

Predmet: Prenájom školiacej miestnosti s technikou (projektor, plátno, flipchart), Poskytnutie stravovania účastníkom

Druh postupu: verejná súťaž 
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené! 

Predmet: Zabezpečenie podujatí organizovaných OPPM IUVENTA

Druh postupu: verejná súťaž 
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené! 

Predmet: Oprava vnútorných priestorov, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Búdková 2, Bratislava, Hlavná budova, I. NP

Druh postupu: verejná súťaž 
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie odborných služieb VO

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie priestoru elektronického prostredia pre riadenie procesu verejného obstarávania vrátane zabezpečenia elektronickej aukcie

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Ochrana objektu a súvisiace služby

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Výber dodávateľa výpočtovej a kancelárskej techniky pre 12 ks (11 + 1) počítačových zostáv

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: tovary


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Materiálne zabezpečenie pre projekt KomPrax – Kompetencie pre prax

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: tovary


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie ubytovania, stravy, občerstvenia a nájmu konferenčných priestorov pre potreby školenia „Urobíme si svet po svojom“ programu EÚ Mládež v akcii

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie ubytovania, stravy, občerstvenia a nájmu konferenčných priestorov pre potreby školenia „Inkubátor“ programu EÚ Mládež v akcii

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie ubytovania, stravy, občerstvenia a nájmu konferenčných priestorov pre potreby školenia „EDS on-arrival“ programu EÚ Mládež v akcii

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie ubytovania, stravy, občerstvenia a nájmu konferenčných priestorov pre potreby školenia „Krok za krokom“ programu EÚ Mládež v akcii

Druh postupu: verejná súťaž
Druh zákazky
: služby


Výzva na predloženie cenovej ponuky - ukončené!

Predmet: Poskytnutie ubytovania, stravy, občerstvenia a nájmu konferenčných priestorov pre potreby školenia „Nalieváreň“ programu EÚ Mládež v akcii

Druh postupu: verejná súťaž