IUVENTA / Dokumenty a kontrakty

Základné dokumenty a kontrakty

  • Kontrakt č. 1 uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU pre zabezpečenie úloh v oblasti štátnej politiky voči mládeži v Slovenskej republike, rozvoja práce s mládežou, programu EÚ Erasmus+ v oblasti mládeže a projektu EURODESK pre rok 2018.

             Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2018 z 27.2.2018 uzatvorenému medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu              SR a IUVENTOU – Slovenský inštitút mládeže na riešenie úloh štátnej politiky vo vzťahu k mládeži na rok 2018.

  • Kontrakt č. 2 uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU pre zabezpečenie predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných a stredných škôl pre rok 2018. 

  • Štatút organizácie IUVENTA
  • Zriaďovacia listina organizácie IUVENTA
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030