IUVENTA / IUVENTA / Dokumenty a kontrakty

Základné dokumenty a kontrakty

 

2021:  

  • Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže na rok 2021

 

Archív: 

 

  • Kontrakt č.1  uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže na rok 2020  
  •      Dodatok č.1  ku kontraktu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže na rok 2020 zo dňa 18. novembra 2020

  • Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže na rok 2019
  • Štatút organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

  • Kontrakt č. 1 uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU pre zabezpečenie úloh v oblasti štátnej politiky voči mládeži v Slovenskej republike, rozvoja práce s mládežou, programu EÚ Erasmus+ v oblasti mládeže a projektu EURODESK pre rok 2018.

         Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2018 z 27.2.2018 uzatvorenému medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu              SR a IUVENTOU – Slovenský inštitút mládeže na riešenie úloh štátnej politiky vo vzťahu k mládeži na rok 2018.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030