IUVENTA / IUVENTA / Dokumenty a kontrakty

Základné dokumenty a kontrakty

2020:  

  • Kontrakt  uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže na rok 2020 
  • Dodatok č.1  ku kontraktu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže na rok 2020 zo dňa 18. novembra 2020

 

Archív: 

  • Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže na rok 2019
  • Štatút organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

  • Kontrakt č. 1 uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU pre zabezpečenie úloh v oblasti štátnej politiky voči mládeži v Slovenskej republike, rozvoja práce s mládežou, programu EÚ Erasmus+ v oblasti mládeže a projektu EURODESK pre rok 2018.

         Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2018 z 27.2.2018 uzatvorenému medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu              SR a IUVENTOU – Slovenský inštitút mládeže na riešenie úloh štátnej politiky vo vzťahu k mládeži na rok 2018.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030