IUVENTA / IUVENTA / Dokumenty a kontrakty / Kvalita v organizácii IUVENTA / Druhé samohodnotenie 2013 – 2015

Druhé samohodnotenie 2013 – 2015

2015:

V júni 2015 sa uskutočnilo externé posúdenie organizácie nezávislými hodnotiteľmi. Výsledkom bolo opätovné udelenie titulu Efektívny používateľ modelu CAF na obdobie ďalších dvoch rokov. Proces zvyšovania kvality sa preto pre nás nekončí a kvalita našej práce sa musí odrážať prirodzene vo všetkých procesoch a činnostiach a je to jedno, či sú to vzdelávacie, výskumné alebo servisné činnosti. V najbližšom období sa sústredíme na požiadavky našich partnerov a zainteresovaných strán, ale aj návštevníkov našich aktivít, aby sme získali merateľné dôkazy o kvalite našej práce.


2013:

V roku 2013 sme začali s druhým samohodnotením, ktoré je nastavené na dva roky a druhá samohodnotiaca správa sa stala podkladom pre zapojenie sa do súťaže Národná cena za kvalitu 2014, ktorú každoročne vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a zapojiť sa môžu organizácie pôsobiace v štátnej správe, verejnej správe, súkromnom sektore ale aj samosprávy. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa stala oceneným finalistom súťaže v kategórii C3 – iné organizácie verejného sektora.

Na prelome rokov 2013 – 2014 sústreďovali členovia CAF tímu podklady k tvorbe druhej samohodnotiacej správy, ktorú pripomienkovali všetci zamestnanci a schválili členovia porady vedenia v apríli 2014. Správa bola oficiálne odovzdaná na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 5. mája 2014. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa zároveň prihlásila do súťaže o Národnú cenu SR za kvalitu 2014 a dňa 24. júna 2014 sa uskutoční nielen posúdenie správy, ale aj hodnotenie, či sa v oblasti kvality posúvame správnym smerom.

Je to oficiálne! Pri príležitosti udeľovania Národnej ceny za kvalitu v SR sme prevzali oficiálne titul Efektívny používateľ modelu CAF.

1424557_10151674414821292_2071102668_n


caf_dec_2013 

Dňa 11. novembra 2013 prevzal Ing. Viliam Michalovič z rúk predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Jozefa Mihoka a ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského ocenenie Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý bol organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže udelený v rámci súťaže Národná cena SR za kvalitu 2013. 
ecu


Dňa 4. decembra 2013 sa generálny riaditeľ Viliam Michalovič zúčastnil na panelovej diskusii, ktorá bola organizovaná v rámci odborného seminára s názvom
 "Kvalita vo verejnej správe". Podujatia sa zúčastnilo 34 inštitúcií, ktoré začali implementovať modely kvality a privítali účasť na takomto podujatí, ktoré poskytlo príklady dobrej praxe a odporúčania všetkým, ktorí sa chystajú zavádzať model CAF. 

Na fotografii sú zástupcovia mestskej časti Petržalka, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Slovenskej implementačnej agentúry.


IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa stala oceneným finalistom Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu a dňa 20. novembra 2014 prevzal poverený generálny riaditeľ Ján Hrubý ocenenie z rúk predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Jozefa Mihoka.

_mg_8836            _mg_8897


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030