IUVENTA / IUVENTA / Dokumenty a kontrakty / Kvalita v organizácii IUVENTA / Prvé samohodnotenie 2011 – 2013

Prvé samohodnotenie 2011 – 2013

V roku 2011 zostavila organizácia Akčný tím na zostavenie samohodnotiacej správy a vypracovala prvú verziu správy s popisom jednotlivých kritérií. Koncom roka 2011 bola správa predložená zamestnancom organizácie na pripomienkové konanie. Po zapracovaní pripomienok prebehlo individuálne a spoločné bodové hodnotenie správy. V máji 2012 bola správa odoslaná na posúdenie na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Dňa 23. apríla 2012 prebehlo konsenzuálne bodové hodnotenie samohodnotiacej správy členmi CAF tímu v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

foto_konsenzus_1 foto_konsenzus_2

17. mája 2012 sa v priestoroch IUVENTY na Búdkovej ulici uskutočnilo posúdenie samohodnotiacej správy zástupcami Úradu pre normalizáciu, metológiu a skúšobníctvo SR. Na posúdení správy sa zúčastnili členovia akčného tímu.

caf04

 caf03

Na základe vypracovanej Samohodnotiacej správy a Spätnej správy z jej posúdenia na mieste, skupinou externých posudzovateľov, prijala IUVENTA Akčný plán zvyšovania kvality, ktorého plnenie bude prebiehať v období od 1. júla 2012 do 31. decembra 2013.

V rámci neustáleho zlepšovania sa požiadala IUVENTA dňa 12. decembra 2012 oficiálne Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo a zabezpečenie Externej spätnej väzby.

dsc05748            dsc05749

Školenie k príprave na vykonanie Externej spätnej väzby sa uskutočnilo 17. januára 2013. Zúčastnili sa ho členovia CAF tímu a školiteľmi boli zástupcovia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

dsc06002             dsc06004

Externá spätná väzba sa uskutočnila 25. marca 2013. IUVENTA získala v apríli 2013 významný a medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030