IUVENTA / KomPrax / Aktuálne školenia / 15-17 rokov

2. krok - KEDY - termíny školení (15-17r)

V prvom kroku KAM ste sa rozhodli, že máte záujem o školenia pre mladých 15-17r. V druhom kroku si vyberiete termíny víkendových školení. 

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov