IUVENTA / KomPrax / Konferencia KomPrax / VÝSTUPY KONFERENCIE KomPrax A KomPrax DAY

VÝSTUPY KONFERENCIE KomPrax A KomPrax DAY

Konferencia KomPrax

V dňoch 28. a 29. mája sa konala v Banskej Bystrici Národná Konferencia a veľtrh k uznaniu neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa ako vyvrcholenie Národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax, ktorý realizovala IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže od roku 2011. Konferenciu KomPrax organizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Konferencia, ako aj celý Národný projekt KomPrax, boli o mladých ľuďoch a vytváraní príležitostí založených na ich aktuálnych potrebách a výzvach.

Cieľom Konferencie KomPrax bolo predstaviť príklady dobrej praxe aj zo skúseností projektu, podporiť tvorbu funkčných partnerstiev a otvoriť tému uznávania neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou.

KomPrax day v skratke

Dňa 29. mája sa konal popri Konferencii KomPrax aj Veľtrh k uznaniu neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa- KomPrax Day, počas ktorého boli mladým ľuďom ponúknuté zaujímavé príležitosti ako byť aktívnymi. Počas KomPrax Day sa predstavilo viac ako 23 organizácií z celého Slovenska a program dopĺňali rôznorodé sprievodné aktivity.

Nová publikácia KomPrax- Úspešné projekty

Na konferencii sme predstavili publikáciu KomPrax- Úspešné projekty, ktorá predstavuje príklady dobrej praxe projektov mladých vedúcich z celého Slovenska. Pokiaľ máte záujem zistiť, čo priniesol KomPrax mladým ľuďom, pozrite si publikáciu.

Krátko o projekte KomPrax

Národný projekt KomPrax - Kompetencie pre prax bol realizovaný IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže v rokoch 2011-2015.

Projekt obsahoval dve línie: vzdelávacie aktivity pre účastníkov od 15 rokov a líniu uznávania neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.

Do vzdelávania projektu sa zapojilo viac ako 11 500 ľudí zo všetkých regiónov Slovenska. Svoje kompetencie v rámci vzdelávaní rozvíjali mladí vedúci (15-17 rokov), mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou (18+). Súčasťou vzdelávania bolo získavanie praktických zručností prostredníctvom realizácie malých projektov, na ktorý mohol účastník vzdelávania získať max. podporu vo výške 200 eur.

Línia uznávania neformálneho vzdelávania v práci s mládežou bola napĺňaná prostredníctvom realizácie výskumov v oblasti mládeže, ktorých výstupy sú spracované v 15 publikáciách. V rámci projektu boli realizované jednodňové workshopy s ukážkami neformálneho vzdelávania na 63 stredných a vysokých školách Slovenska. Celkovo sa workshopov zúčastnilo 4 874 študentov. O prínose neformálneho vzdelávania sme diskutovali v rámci 7 regionálnych okrúhlych stolov za prítomnosti 118 zástupcov zamestnávateľov, samospráv, mimovládnych organizácií a formálneho vzdelávania. Diskusia viedla k spoločnej Deklarácií o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania ktorú podporilo celkovo 47 subjektov ústredných orgánov štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy, organizácií verejnej správy, mimovládnych organizácií a zamestnávateľov.

Zaujímavosti z Konferencie KomPrax

Program konferencie bol rôznorodý, pričom súčasťou programu boli aj krátke videá zo života KomPraxu, ktoré pomohol vytvoriť 13 ročný dobrovoľník Matej. Pozrite si:

Odborné témy

Jedným z bodov bola panelová diskusia so zaujímavými hosťami na tému, aké sú aktuálne potreby mladých. Aká je situácia na Slovensku Vám priblíži prezentácia.

V rámci workshopov sme sa venovali témam:

•    Leadership (pod vedením Miloša Ondrášika)

•    Podpora znevýhodnených skupín na ceste k zamestnaniu (pod vedením Jany Mihálikovej)

•    Trend učiť(sa) – stále silnejší (pod vedením Aleny Tomanovej)

•    Učenie už nie je záležitosťou škôl (pod vedením Dávida Králika)

V priebehu druhého dňa konferencie sa konala diskusia na tému Čo ďalej? Výsledkom je sada odporúčaní.

Fotografie nájdete priamo v tejto FOTOGALÉRII.


KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov