IUVENTA / KomPrax / Konferencia KomPrax / VÝSTUPY KONFERENCIE KomPrax A KomPrax DAY / Fotogaléria

Fotogaléria

Fotogaléria

komprax 40

Fotogaléria

komprax 39

Fotogaléria

komprax 38

Fotogaléria

komprax 37

Fotogaléria

komprax 36

Fotogaléria

komprax 35

Fotogaléria

komprax 34

Fotogaléria

komprax 33

Fotogaléria

komprax 32

Fotogaléria

komprax 31

Fotogaléria

komprax 30

Fotogaléria

komprax 29

Fotogaléria

komprax 28

Fotogaléria

komprax 27

Fotogaléria

komprax 26

Fotogaléria

komprax 25

Fotogaléria

komprax 24

Fotogaléria

komprax 23

Fotogaléria

komprax 22

Fotogaléria

komprax 21

Fotogaléria

komprax 20

Fotogaléria

komprax 19

Fotogaléria

komprax 18

Fotogaléria

komprax 17

Fotogaléria

komprax 16

Fotogaléria

komprax 15

Fotogaléria

komprax 14

Fotogaléria

komprax 13

Fotogaléria

komprax 12

Fotogaléria

komprax 11

Fotogaléria

komprax 10

Fotogaléria

komprax 9

Fotogaléria

komprax 8

Fotogaléria

komprax 7

Fotogaléria

komprax 6

Fotogaléria

komprax 5

Fotogaléria

komprax 4

Fotogaléria

komprax 3

Fotogaléria

komprax 2

Fotogaléria

komprax 1

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov