IUVENTA / KomPrax / Novinky KOMPRAX / NA KONFERENCII KOMPRAX BOLI OCENENÉ TRI SLOVENSKÉ GYMNÁZIÁ

NA KONFERENCII KOMPRAX BOLI OCENENÉ TRI SLOVENSKÉ GYMNÁZIÁ

2. 6. 2015

Za aktívnu podporu pri rozvoji kompetencií mladého človeka bolo udelené ocenenie v rámci Konferencie KomPrax pre tri slovenské školy: Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi, Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku. Ocenenie bolo udelené v rámci projektu Oceňovanie stredných škôl.

Konferencia KomPrax sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera v termíne 28. mája 2015 v Kongres Hoteli Dixon v Banskej Bystrici a bola vyvrcholením aktivít v rámci Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax (2011 – 2015).

Súčasťou konferencie bolo aj predstavenie publikácie „KomPrax – úspešné projekty“ , ktorá mapuje úspešne zrealizované projekty mladých ľudí od 15 rokov zo všetkých regiónov Slovenska.

Program pokračoval v nasledujúci deň veľtrhom príležitostí pre mladých ľudí pod názvom KomPrax Day.

Podrobné informácie nájdete na www.komprax.sk

 konferencia%20komprax_foto%201konferencia%20komprax_foto%201

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Zástupcovia ocenených stredných škôl, za prínos k neformálnemu vzdelávaniu.

konferencia%20komprax_foto%203                 konferencia%20komprax_foto%204

späť na Novinky

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov