IUVENTA / KomPrax / Novinky KOMPRAX / PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI CEZ KOMPRAX ZÍSKALO TAKMER 12 000 MLADÝCH ĽUDÍ

PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI CEZ KOMPRAX ZÍSKALO TAKMER 12 000 MLADÝCH ĽUDÍ

2. 6. 2015

Vzdelávanie cez Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax absolvovalo na Slovensku takmer 12 000 mladých ľudí, ktorí nadobudli praktické zručnosti využiteľné v ich ďalšom kariérnom raste. Od roku 2011 ho realizovala organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. O prínosoch a úspešných absolventoch neformálneho vzdelávania sa hovorilo na Konferencii KomPrax, ktorá sa uskutočnila 28. mája 2015 v Kongres Hoteli Dixon v Banskej Bystrici.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí sa na Konferencii KomPrax zúčastnili. Výstupy a fotografie z konferencie budú dostupné v priebehu budúceho týždňa na tejto stránke.

Projekt KomPrax (2011 – 2015) ponúkol mladým ľuďom od 15 rokov najskôr možnosť absolvovať bezplatné víkendové vzdelávanie, kde sa naučili ako správne komunikovať, ako si premyslieť a pripraviť projekt či ako pracovať v tíme. Nadobudnuté vedomosti si mohli overiť v praxi realizáciou vlastného malého projektu, na ktorý bolo možné dostať dotáciu do výšky 200 eur. Celkovo tak mladí ľudia zrealizovali viac ako 10 000 malých projektov v rôznych regiónoch Slovenska, kde napríklad pomohli opraviť detské ihrisko, školskú knižnicu alebo zorganizovali regionálny športový deň či festival tradičných jedál.

Cieľom bolo rozvíjať praktické zručnosti u mladých ľudí, aby boli neskôr lepšie pripravení pre trh práce. Pri výbere, plánovaní, ako aj samotnej realizácii projektu bol každému účastníkovi školenia nápomocný regionálny odborný riešiteľ, ktorý sa mu metodicky venoval až do ukončenia projektu. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie a na jeho realizáciu sa vyčerpalo takmer 6 miliónov eur.

Podrobné informácie nájdete na www.komprax.sk

späť na Novinky

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov