IUVENTA / KomPrax / Novinky KOMPRAX / UZNAJME SPOLOČNE NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE!

UZNAJME SPOLOČNE NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE!

10. 5. 2013

V TRENČÍNE SA KONAL UŽ 7. ORÚHLY STÔL

Koncom apríla sa uskutočnil v poradí už siedmy Okrúhly stôl k téme uznania neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Opäť sa diskutovalo so zástupcami občianskych združení, zamestnávateľmi, školami či informačnými centrami o tom, či je vzdelávanie mimo školského prostredia potrebné, čo mladým ľuďom prináša a ako ho dostať čo najviac do povedomia širokej verejnosti.

img_2644

(účastníci „Okrúhleho stola“)

Štúdium vo voľnom čase neznie pre teenagera práve lákavo. Vypĺňanie voľného času tak, že mladý človek samostatne zorganizuje prospešnú aktivitu, ktorá stojí na jeho organizačných schopnostiach, komunikačných zručnostiach a vôbec, na jeho zodpovednosti – to už znie rozhodne kreatívnejšie.

Na trenčianskom Okrúhlom stole boli nápomocní aj absolventi národného projektu KomPrax, ktorí si týmto cyklom prešli a svoje získané mäkké zručnosti a prejavenú kreativitu slušne obhájili. Zástupcovia zamestnávateľov aj občianskych združení teda právom vyjadrili spokojnosť s ich prejavom a poznamenali, že mladí ľudia s takýmito schopnosťami budú pre pracovný trh veľkým osviežením.

DEKLARÁCIA O UZNÁVANÍ A PRÍNOSE NEFORMÁLNEHO VZDELÁVANIA V PRÁCI S MLÁDEŽOU

Uznanie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou má vyvrcholiť podpisom Deklarácie o uznávaní a prínose neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Táto udalosť bude súčasťou medzinárodnej konferencie Innovative learning forum/Fórum inovatívneho učenia, ktorá sa uskutoční 20. – 22. júna v Bratislave.

img_2643 (jeden z absolventov projektu KomPrax, Ján Valášek, prezentuje výstupy z pracovnej skupiny)

Počas Okrúhleho stola v Trenčíne sa tejto myšlienke podpore Deklarácie naklonili aj zástupcovia zúčastnených inštitúcií:

 • Emerson, a.s., Nové Mesto nad Váhom
 • Vaillant IND.Slovakia, Trenčianske Stankovce
 • TRW, Nové Mesto nad Váhom
 • Edymax, Trenčín
 • Idamer s.r.o., Stará Turá
 • SadloňTechnologies s.r.o., Stará Turá
 • Daiop Group, Prievidza
 • Mesto Trenčín
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Trenčín
 • Gymnázium Púchov
 • SOŠ Nové M.n.Váhom
 • Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Prievidza
 • Miestna akčná skupina, Teplička
 • TeCeM-ko, Trenčín
 • OZ OPEN, Púchov
 • ICM Púchov
 • ICM Partizánske
 • Študentská rada stredných škôl, Trenčín
 • IUVENTA, Trenčín

img_2636

(zľava: Iveta Drobná – ICM Púchov, Bernard Holý – HR Vaillant Group, Branislav Oršula – spoluzakladateľ Daiop Group, Silivia Štefániková – IUVENTA Trenčín, Milan Šesták – generálny riaditeľ Emerson a prezident Slovenskej spoločnosti pre kvalitu, Jozef Baláž – vedúci útvaru školstva mesta Trenčín, Gabriela Medňanská – HR SadloňTechnologies)

INNOVATIVE LEARNING FORUM / FÓRUM INOVATÍVNEHO UČENIA

Cieľom konferencie je podporiť potenciál neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a jej lepšie prelinkovanie k súčasnej výzve, ktorej čelia mladí ľudia, či už je to uplatnenie na trhu práce alebo ako aktívni občania vo svojej komunite.

Účastníci môžu očakávať zaujímavých hostí, inšpiratívne a interaktívne workshopy, nielen z oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, ale i z biznis prostredia a rôzne diskusie o budúcnosti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.

Najbližší regionálny Okrúhly stôl sa uskutoční v závere mája v Žiline. Ak máte záujem zúčastniť sa, prípadne chcete odporučiť účasť významného partnera, kontaktujte nás na andrej.dudac@iuventa.sk.

„IUVENTA podporuje mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život.“
(Misia Slovenského inštitútu mládeže – IUVENTA)


späť na Novinky

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

 • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
 • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
 • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

 • Zamestnávatelia
 • Inštitúcie formálneho vzdelávania
 • Mládežnícke organizácie
 • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov