IUVENTA / KomPrax / Novinky KOMPRAX / VÝSTUPY PROJEKTU

VÝSTUPY PROJEKTU

7. 8. 2015

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže realizovala v rokoch 2011-2015 národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax. Veríme, že mladí ľudia, ktorí cez vzdelávanie prešli, zanechajú pozitívnu stopu v našej spoločnosti a budú o niečo vnímavejší na potreby v ich okolí a lepšie pripravení pre trh práce. Všetkým, čo boli jeho súčasťou, patrí veľké ĎAKUJEME! Výstupy projektu nájdete TU.
späť na Novinky

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov