IUVENTA / KomPrax / O projekte / Na stiahnutie

Na stiahnutie

Logá

Povinné logá

Stiahnite si šablónu, kde sú všetky logá. Šablónu použite ako pätičku (úplne dole) alebo hlavičku (úplne hore) vo vašom grafickom návrhu – komprax_logo-patka.jpg (pravý klik na súbor, Uložiť cieľ ako..) alebo komprax_logo-patka.zip.

Náhľad šablóny:

komprax_loga-patka


Ak potrebujete logá použiť samostatne, môžete si ich stiahnuť tu – loga.zip [289,7 kB].

Logo EÚ/ESF – farebné

vizualy-logo-eu_fb

Logo EÚ/ESF – čiernobiele

vizualy-logo_eu-cb

Logo OPV – farebné

vizualy-logo-opv_fb

Logo OPV – čiernobiele

vizualy-logo_opv-cb

Logo IUVENTY – farebné

vizualy-logo-iuventa_fb

Text vyhlásenia:

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Doplnkové logo

Logo projektu KomPrax – Kompetencie pre prax

vizualy-logo-komprax

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov