IUVENTA / KomPrax / Príklady úspešných projektov / Banskobystrický kraj / Fašiangy in the city

Fašiangy in the city

Banskobystrické námestie ožilo aj vďaka KomPraxu fašiangovým sprievodom. V programe vystúpili folklórne súbory Mladosť a Urpín, okoloidúci mohli okoštovať aj tradičné fašiangové jedlá. Organizátorkami podujatia “Fašiangy in the city” boli študentky len druhého ročníka Gymnázia Andreja Sládkoviča Kristína Bílková a Lenka Sršňová.

Realizátorky projektu: Kristína Bílková a Lenka Sršňová

Čítajte viac na: http://bbonline.sk/foto-banska-bystrica-si-pripomenula-fasiangove-zvyky/


Fašiangy in the city

144

Fašiangy in the city

147

Fašiangy in the city

150

Fašiangy in the city

156

Fašiangy in the city

180

Fašiangy in the city

258

Fašiangy in the city

280

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov