IUVENTA / KomPrax / Príklady úspešných projektov / Banskobystrický kraj / Študentské cyklostanice

Študentské cyklostanice

Traja študenti – Róbert Podoba, Tomáš Suchý a František Cimerman – svojpomocne vyrobili stojany na bicykle a rozmiestnili ich po Zvolene. Podporili tým prepravu na bicykloch v ich meste a zároveň motivovali ďalších obyvateľov k používaniu ekologického dopravného prostriedku.

Študentské cyklostanice

imag0863

Študentské cyklostanice

imag0906

Študentské cyklostanice

imag0913

Študentské cyklostanice

imag0926

Študentské cyklostanice

obrázok1

Študentské cyklostanice

p1110918

Študentské cyklostanice

p1110919

Študentské cyklostanice

p1110922

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov