IUVENTA / KomPrax / Príklady úspešných projektov / Košický kraj / Richnavský DH Cup

Richnavský DH Cup

Cyklistické preteky pre mladých ľudí na trati v obci Richnava. Mladí ľudia si po úvodnom školení KomPraxu premysleli postup realizácie projektu. Najprv upravili lokálnu cyklistickú trať a pozvali čo najviac mladých ľudí z okolia, aby sa na pretekoch zúčastnili. Do súťaže sa prihlásilo asi 50 mladých športovcov.

Realizátor: Kristián Kuchár

Termín: 18.8.2013

http://bang.sk/richnava-cez-vikend-hostila-bikerov/


Richnavský DH Cup

vyhodnotenie richnavsky dh cup 660x482

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov