IUVENTA / KomPrax / Príklady úspešných projektov / Nitriansky kraj / Honba za divočinou

Honba za divočinou

Podujatie „Honba za divočinou“ bolo nápadom skupinky stredoškolákov z Levíc. Cieľom týchto mladých ľudí bolo umožniť svojim rovesníkom aktívne trávenie voľného času, vytiahnuť ich spoza počítačov, televízie a prežiť niečo skutočné, dobrodružné, užitočné, nadviazať reálne kontakty, komunikovať osobne a nie cez rôzne sociálne siete. Pripravili pre nich program, v rámci ktorého si vyskúšali prežitie v prírode, prácu na ekofarme v Devičanoch, diskutovali na rôzne environmentálne zamerané problémy.Cieľom bolo zažit skutočné zážitky, vedieť sa o seba postarat vo voľnej prírode, rozprávať sa o ekologických témach a svojou skúsenosťou inšpirovať rovesníkov.

Reralizátorka projektu: Krisína Gulová

Honba za divočinou

1

Honba za divočinou

2

Honba za divočinou

3

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov