IUVENTA / KomPrax / Príklady úspešných projektov / Nitriansky kraj / Oldies párty

Oldies KomPra party

30. mája 2014 zorganizovali žiaci z Topoľčian Oldies párty, na ktorej si vyskúšali v praxi, čo všetko stojí za prípravou podujatia. Naučili sa ako zajednať priestory, zohnať osvetľovačov, zvukárov, kapelu, sponzorov, veci do tomboly… Vyskúšali si ako sa pracuje na propagácii - niekoľko sto kusov plagátov rozvešali po Topoľčanoch a okolí, rozdávali letáčikov v oldies oblečení. Vo finále prišlo na akciu namiesto 400 plánovaných takmer 900 účastníkov.
Oldies KomPra party

oldies komprax

Oldies KomPra party

oldies

Oldies KomPra party

oldies2

Oldies KomPra party

oldies3

Oldies KomPra party

oldies4

Oldies KomPra party

oldieskomprax

Oldies KomPra party

oldiesparty

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov