IUVENTA / KomPrax / Príklady úspešných projektov / Nitriansky kraj / Vianočné tvorivé dielne

Vianočné tvorivé dielne

Stretnutie priateľov zo Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) v Topoľčanoch pripravila Jarmila Krošláková. V predvianočnom čase spolu strávili jedno tvorivé dopoludnie pri pečení vianočného pečiva a zhotovovaní vianočných dekorácií, ktorým si neskôr zariadenie skrášlili.  Stretnutie obohatili svojim vystúpením aj najmladší obyvatelia ZSS spoločenským tancom.

Realizátoka projektu: Jarmila Krošláková

12.12.2013

Vianočné tvorivé dielne

s tvorive dielne 2013 1

Vianočné tvorivé dielne

s tvorive dielne 2013 2

Vianočné tvorivé dielne

s tvorive dielne 2013 3

Vianočné tvorivé dielne

s tvorive dielne 2013 4

Vianočné tvorivé dielne

s tvorive dielne 2013 5

Vianočné tvorivé dielne

s tvorive dielne 2013 6

Vianočné tvorivé dielne

s tvorive dielne 2013 7

Vianočné tvorivé dielne

s tvorive dielne 2013 8

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov