IUVENTA / KomPrax / Príklady úspešných projektov / Prešovsky kraj / Skalka pred školou

Skalka pred školou

Projekt bol zameraný najmä na skrášlenie exteriéru pred vstupom do školy. Cieľom bolo zapojiť do realizácie žiakov, aby cítili väčšiu zodpovednosť za svoje okolie a zároveň urobili niečo pre skrášlenie okolia školy, ktorú navštevujú.

Dorota Pulščáková

Termín: 11.6.2013


 

Skalka pred školou

p1010151

Skalka pred školou

p1010154

Skalka pred školou

p1010158

Skalka pred školou

p1010160

Skalka pred školou

p1010162

Skalka pred školou

p1010165

Skalka pred školou

p1010175

Skalka pred školou

p1010215

Skalka pred školou

p1010221

Skalka pred školou

skalka

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov