IUVENTA / KomPrax / Príklady úspešných projektov / Prešovsky kraj / Šváby v akcii

Šváby v akcii

Projekt je zameraný na ozvláštnenie stereotypného trávenia voľného času mládeže na sídlisku Šváby v Prešove, pod vedením Sone Štefančíkovej, prostredníctvom netradičného športovo – kultúrneho podujatia 1. ročníka sídliskového festivalu športu a street – artu. Vedľajším cieľom bolo zatraktívnenie priestoru areálu ihriska grafitmi so športovou tématikou. Projekt riešil problém neexistencie lokálnych športových a kultúrnych podujatí na sídlisku, čo môže viesť k nezdravému životnému štýlu a tráveniu voľného času mladých. Projekt pomohol obyvateľom sídliska i Prešova oživiť stereotypné trávenie voľných chvíľ a „vytiahol“ ich na ihrisko.

Soňa Štefančíková

Termín: 8.6. – 9.6.2013


 

Šváby v akcii

img 8412

Šváby v akcii

img 8726

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov