IUVENTA / KomPrax / Príklady úspešných projektov / Trenčiansky kraj / Mikulášske workshopy

Mikulášske workshopy

Mikulášske workshopy pre deti z Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi, príchod Mikuláša a rozdanie mikulášskych balíčkov(sladkostí).Deti boli rozdelené do skupín do jednotlivých tried a v každej triede boli 3 mladí vedúci, ktorí ich učili a pomáhali im vyrábať rôzne dekoračné predmety.

Realizátorka projektu: Soňa Šnircová

Termín: 5.12.2013Mikulášske workshopy

dsc 6968

Mikulášske workshopy

dsc 6970

Mikulášske workshopy

dsc 6976

Mikulášske workshopy

dsc 6981

Mikulášske workshopy

dsc 6992

Mikulášske workshopy

dsc 7009

Mikulášske workshopy

dsc 7018

Mikulášske workshopy

dsc 7053

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov