IUVENTA / KomPrax / Príklady úspešných projektov / Trenčiansky kraj / Plavecké preteky zdravotne znevýhodnených

Plavecké preteky zdravotne znevýhodnenej mládeže

V Považskej Bystrici sa v rámci KomPraxu uskutočnili plavecké preteky zdravotne znevýhodnenej mládeže. O tom, že išlo o vydarené podujatie svedčí aj bohatá účasť: 66 športovcov z klubov z celého Slovenska a aj z českého Vsetína. 

Realizátorky projektu: Miriam Brabcová a Lucia Halamčáková

Termín: 17.1. 2014

Plavecké preteky zdravotne znevýhodnenej mládeže

dsc 0209

Plavecké preteky zdravotne znevýhodnenej mládeže

dsc 0295

Plavecké preteky zdravotne znevýhodnenej mládeže

dsc 0302

Plavecké preteky zdravotne znevýhodnenej mládeže

dsc 0303

Plavecké preteky zdravotne znevýhodnenej mládeže

dsc 0313

Plavecké preteky zdravotne znevýhodnenej mládeže

dsc 0315

Plavecké preteky zdravotne znevýhodnenej mládeže

img 1476

Plavecké preteky zdravotne znevýhodnenej mládeže

img 1522

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov