IUVENTA / KomPrax / Príklady úspešných projektov / Trnavský kraj / Karneval pre integrovane deti vo Vrbovom

Karneval pre integrovane deti vo Vrbovom

Malý projekt riešil izoláciu znevýhodnených detí zo ZO SZŤP vo Vrbovom. Znevýhodnené deti majú málo príležitostí sa stretávať s ľuďmi bez postihu. Pre deti bol pripravený program, ktorý s aktivitami, kde sa zabávali spoločne s deťmi bez postihnutia.

Realizátor: Dušan Sabo

25.1.2012

 

Karneval pre integrovane deti vo Vrbovom

53f5f4f39d

Karneval pre integrovane deti vo Vrbovom

5e1036aa0d

Karneval pre integrovane deti vo Vrbovom

5f020e0a28

Karneval pre integrovane deti vo Vrbovom

66b69fba55

Karneval pre integrovane deti vo Vrbovom

69b4ef5301

Karneval pre integrovane deti vo Vrbovom

ad8ac6d6a7

Karneval pre integrovane deti vo Vrbovom

b53cfb9fc4

Karneval pre integrovane deti vo Vrbovom

db74ddf980

Karneval pre integrovane deti vo Vrbovom

ea9ccd66e8

Karneval pre integrovane deti vo Vrbovom

f8e2d30a60

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov