IUVENTA / KomPrax / Príklady úspešných projektov / Trnavský kraj / Pomáhať a chrániť

Pomáhať a chrániť

Projekt bol zameraný na oboznámenie s úlohami a činnosťou polície všetkých detí vo veku 5-6 rokov v Materskej škole v Šúrovciach.

26.5.2014

Realizátor: Ľubomír Mrva

Pomáhať a chrániť

01

Pomáhať a chrániť

02

Pomáhať a chrániť

03

Pomáhať a chrániť

04

Pomáhať a chrániť

05

Pomáhať a chrániť

06

Pomáhať a chrániť

07

Pomáhať a chrániť

08

Pomáhať a chrániť

09

Pomáhať a chrániť

10

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov