IUVENTA / KomPrax / Príklady úspešných projektov / Žilinský kraj / Mám silu

Mám silu

Projekt „Mám silu“ sa konal dňa 26. júna 2013 v priestoroch školy Strednej odbornej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste a v priestoroch neďalekého fitclubu. Hlavným cieľom projektu bolo podporiť zmysluplné trávenie voľného času, získať vedomosti o správnej výžive či správnom životnom štýle mladých ľudí a taktiež posilniť vzájomné priateľské vzťahy.

Realizátorka: Ing. Miroslava Kekelyová

Termín: 26.6.2013


Mám silu

mam silu 97522683

Mám silu

sos projekt 4 f0a99c71

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov