IUVENTA / KomPrax / Príklady úspešných projektov / Žilinský kraj / Žilina Garage fest 2011

Garage fest 2011

Jednodňový festival formou súťaže mladých začínajúcich hudobných kapiel v Žiline, kde dostali šancu hrať pred publikom, nadobudnúť skúsenosti a získať spätnú väzbu.

Realizátorka projektu: Lucia Randová

Garage fest 2011

1

Garage fest 2011

2

Garage fest 2011

3

Garage fest 2011

4

Garage fest 2011

5

Garage fest 2011

6

Garage fest 2011

7

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov