IUVENTA / KomPrax / Všetko o školeniach / 1. krok - KAM - výber typu školenia

1. krok - KAM - výber typu školenia

Prvým krokom pri prihlasovaní na školenie je KAM. Na základe jednoduchých otázok ľahko zistíte, ktoré školenie je práve pre vás.

Keď zistíte KAM, prejdite na druhý krok KEDY.

Mám nad 15 rokov a menej ako 18?

Pre vás máme pripravené Vzdelávanie mladých vedúcich, ktoré sa skladá z troch víkendových školení. Medzi druhým a tretím víkendovým školením budete robiť svoj malý projekt, na ktorý dostanete od nás príspevok do 200€. Než sa pustíte do ďalšieho kroku prihlasovania na školenie, prečítajte si, čo všetko vás na ňom čaká.

V prípade, že ste na hranici 15 alebo 18 rokov, dôležitý je dátum prvého dňa prvého víkendového školenia. Termíny jednotlivých školení nájdete v ďalšom kroku KEDY.

Mám nad 18 rokov?

Som v oblasti práce s mládežou dobrovoľník/dobrovoľníčka?

Aktivity, ktoré robíte s mladými ľuďmi robíte ako dobrovoľník/dobrovoľníčka.

 • Podieľal/a som sa už na aspoň jednej z týchto vecí?
  • Pripravoval/a som, prípadne som organizoval/a, apoň jedno podujatie (program), kde cieľovú skupinu tvorila mládež alebo
  • bol/a som súčasťou tímu, ktorí niečo takéto organizoval.
 • Chcem rozvíjať svoje zručnosti v neformálnom vzdelávaní?
 • Chcem získať nové skúsenosti a rozvíjať sa v oblasti práce s mládežou?

Ak ste si na predchádzajúce tri otázky odpovedali trikrát ÁNO, prihláste sa na Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich. Skladá sa z dvoch víkendových školení, medzi ktorými budete robiť svoj malý projekt. Dostanete naň od nás príspevok do 200€. Než sa pustíte do ďalšieho kroku prihlasovania na školenie, prečítajte si, čo všetko vás na ňom čaká. Termíny jednotlivých školení nájdete v ďalšom kroku KEDY.

Venujem sa práci s mládežou v rámci svojho zamestnania?

Aktivity s mladými ľuďmi robíte v rámci svojho zamestnania. Môže sa jednať o trvalý alebo čiastočný pracovný pomer, zmluvu či dohodu, za ktoré máte aj mzdu.

 • Mám skúsenosť s prípravou, realizáciou a hodnotením aspoň jedného projektu?
 • (Som učiteľ/učiteľka? Ak áno, …) Pracujem s mládežou aj mimo bežného vyučovacieho procesu?
 • Chcem rozvíjať svoje zručnosti v neformálnom vzdelávaní?
 • Chcem získať nové skúsenosti a rozvíjať sa v oblasti práce s mládežou?

Ak ste si na predchádzajúce štyri otázky odpovedali štyrikrát ÁNO, prihláste sa na Základné vzdelávanie pracovníkov s mládežou. Skladá sa z dvoch víkendových školení, medzi ktorými budete robiť svoj malý projekt. Dostanete naň od nás príspevok do 200€. Než sa pustíte do ďalšieho kroku prihlasovania na školenie, prečítajte si, čo všetko vás na ňom čaká. Termíny jednotlivých školení nájdete v ďalšom kroku KEDY.

Mám viac skúseností a chcem viac?

Už ste sa zúčastnili Základného vzdelávania mládežníckych vedúcich alebo Základného vzdelávania pracovníkov s mládežou. Alebo už s mládežou robíte niekoľko rokov a máte viac skúseností. Prihláste sa na jedno z rozširujúceho sa zoznamu Nadstavbových školení.

Školenia sú trojfázové, pričom prvá fáza je realizovaná prezenčnou formou počas troch dní. Účastníci si v rámci nej pripravia malý projekt súvisiaci s témou školenia. V druhej fáze projekt uskutočnia a následne tretia fáza prebieha opäť prezenčnou formou jeden deň. Na malý projekt dostanete príspevok do 200€. Než sa pustíte do ďalšieho kroku prihlasovania na školenie, prečítajte si, čo všetko vás na ňom čaká. Termíny jednotlivých školení nájdete v ďalšom kroku KEDY.

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

 • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
 • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
 • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

 • Zamestnávatelia
 • Inštitúcie formálneho vzdelávania
 • Mládežnícke organizácie
 • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov