IUVENTA / KomPrax / Všetko o školeniach / 1. krok - KAM - výber typu školenia / Nadstavbové školenia pre 18+

Nadstavbové školenia pre 18+

Pre koho je školenie určené?

Nadstavbové školenia sú určené pre všetkých úspešných absolventov základných školení pre dobrovoľníkov (18+) a profesionálov v rámci KomPraxu, ktorí sa chcú ďalej rozvíjať v určitej téme či oblasti a ísť v nej viac do hĺbky. Ak ste ich ešte neabsolvovali, neváhajte sa do nich pustiť.

Ak ste základné školenia neabsolvovali, no máte viac rokov skúseností v oblasti práce s mládežou a chuť rozvíjať svoje zručnosti, sú nadstavbové školenia aj pre vás.

Prečo by som sa mal/mala zapojiť?

Ak sa zaujímate o nadstavbové školenia, určite si uvedomujete všetky prínosy, ktoré rozvoj vlastných zručností prostredníctvom akreditovaných školení prináša.

skolenie-ludia_vonku_na_zemi 

Akým témam sa školenia venujú

Aktuálny zoznam všetkých tém školení je v zozname, ktorý priebežne dopĺňame o ďalšie školenia.

Čo budem robiť počas školenia?

schema-nv 

 Jeden vzdelávací cyklus sa skladá z jedného trojdňového školenia a jedného jednodenného školenia, ktoré sú plné interaktívnych aktivít. Získate množstvo inšpirácie a spoznáte zaujímavých ľudí, ktorí sa tiež venujú oblasti, ktorá vás zaujíma. Popritom vytvoríte, zrealizujete a vyhodnotíte malý projekt práve v tejto oblasti.

Pri niektorých školeniach môže byť pred trojdňovým školením zaradená aj príprava.

Samotné trojdňové školenie sa bude venovať téme, ktorú ste si zvolili. Zároveň pripravíte projektový zámer pre malý projekt, ktorý rozvíja tému vo vašom okolí. Váš projekt podporíme finančným príspevkom do 200€. Nemusí to byť veľký projekt, podstatné je, aby ste si vyskúšali prácu s témou školenia v praxi.

Samotný malý projekt budete pripravovať a organizovať medzi trojdňovým a jednodenným školením. V tomto období komunikujete so školiteľmi a môžete s nimi konzultovať otázky a nejasnosti spojené s vašim projektom.

Jednodenné školenie je zamerané najmä na vyhodnotenie a vyúčtovanie malých projektov, ktoré ste robili. Odprezentujete ostatným účastníkom aj školiteľom, čo sa vám podarilo, akú zmenu ste projektom dosiahli, prípadne aké problémy vás postretli a ako ste sa z nich poučili.

Čo získam po skončení školení?

Po úspešnom absolvovaní celého vzdelávacieho cyklu a uzavretí vyúčtovania vášho malého projektu získate osvedčenie, keďže vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu podľa Zákona o podpore práce s mládežou 282/2008 Z.z.

Budete tiež zaradení do on-line databázy úspešných absolventov.

Ak budete mať záujem aj o inú tému, môžete sa prihlásiť na ďalšie nadstavbové školenie, alebo na základné školenie pre profesionálov.

Čo to všetko stojí?

Školenia sú bezplatné. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Ako sa môžem prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete cez 3 jednoduché kroky.

Ak viete, že chcete ísť na nadstavbové školenie, prvý krok KAM už máte za sebou. Druhý krok KEDY vám pomôže si vybrať konkrétnu tému vzdelávania aj na základe termínu, ktorý vám vyhovuje. Odtiaľ sa dostanete k tretiemu kroku IDEM, kde nájdete prihlášku.

Ak ste NEabsolvovali niektoré zo základných vzdelávaní v rámci KomPraxu (pre dobrovoľníkov 18+ alebo pre profesionálov), budete pred podaním prihlášky potrebovať tzv. uznanie kompetencií pre vstup do nadstavbového vzdelávania. Je to tlačivo, v ktorom popíšete, kde ste získali kompetencie minimálne na úrovni stanovenej v minimálnom kompetenčnom profile mládežníckych vedúcich. Podrobnejšie informácie k postupu pri uznávaní kompetencií nájdete na tomto odkaze.

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov