IUVENTA / KomPrax / Všetko o školeniach / 1. krok - KAM - výber typu školenia / Nadstavbové školenia pre 18+ / Uznanie kompetencii

Uznanie kompetencií pre vstup do nadstavbového vzdelávania

Ako na to?

Po tom, ako vyplníte online prihlášku, školitelia vám zašlú formulár Žiadosti o uznanie kompetencií. Je potrebné, aby ste ho do úzavierky konkrétneho školenia zaslali vyplnený naspäť.

V prípade, že ste úspešne absolvovali Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich alebo pracovníkov s mládežou, osvedčenie vám platí ako potvrdenie kompetencií pre vstup do nadstavbového vzdelávania.

Význam uznávania kompetencií

Na nadstavbových školeniach je cieľom venovať sa zvolenej téme hlbšie a preto je dôležité, aby mali účastníci zvládnuté základné zručnosti aspoň na úrovni minimálneho kompetenčného profilu mládežníckeho vedúceho. V prípade, že by skupina účastníkov bola veľmi rôznorodá napr. z pohľadu projektového manažmentu, mohlo by sa stať, že by bolo veľmi náročné (prípadne až kontraproduktívne) venovať sa aj zvolenej téme aj príprave malého projektového zámeru v tejto téme.


KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov