IUVENTA / KomPrax / Všetko o školeniach / 1. krok - KAM - výber typu školenia / Školenia pre 18+ (dobrovoľníci)

Popis školenia pre 18+ (dobrovoľníci)

Pre koho je školenie určené?

Pôsobíte ako dobrovoľník či dobrovoľníčka v organizácii, ktorá pracuje s mládežou? Organizovali ste aspoň jedno podujatie, kde cieľovú skupinu tvorila mládež alebo ste boli súčasťou tímu, ktorý pripravoval aktivity pre mladých ľudí? Chcete získať nové skúsenosti a rozvíjať svoje zručnosti v neformálnom vzdelávaní a oblasti práce s mládežou?

Potom je určené práve pre vás. Volá sa Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich.(Čo ak nespĺňam vstupné podmienky?)

Prečo by som sa mal/mala zapojiť?

Tu je 7 dôvodov – v praxi zistíte, že ich je ešte viac.

skolenie-ludia_na_zemi 

Čo budem robiť počas školenia?

schema-mlv_psm

Jedno vzdelávanie sa skladá z dvoch víkendových školení, ktoré sú plné interaktívnych aktivít. Vďaka nim sa spoznáte s ďalšími mladými ľuďmi a praktickými cvičeniami si vyskúšate všetko dôležité, čo sa budete učiť. Navyše vymyslíte, zorganizujete a vyhodnotíte svoj vlastný malý projekt. Zistíte, že to vôbec nie je ťažké.

Celé sa to začne už krátko po prihlásení. Emailom dostanete praktickú úlohu, ktorú si pripravíte pred začiatkom prvého víkendového školenia. Prevedieme vás postupom, ako pomenovať vo svojom okolí problémy či potreby, aby ste na ich riešenie mohli pripraviť kvalitný projekt.

Na víkendovom školení sa už budete naplno venovať príprave svojho malého projektového zámeru. Podporíme ho finančným príspevkom do 200€. Nemusí to byť veľký projekt, podstatné je, aby ste si vyskúšali, ako sa to robí v praxi. Popri príprave projektu prejdete aj cez témy ako neformálne vzdelávanie, tímová spolupráca, komunikácia či motivácia, ktoré veľmi úzko súvisia s úspešným projektom.

Samotný malý projekt budete pripravovať a organizovať medzi prvým a druhým víkendovým školením.

Druhé víkendové školenie je zamerané najmä na vyhodnotenie a vyúčtovanie malých projektov. Pochválite sa ostatným účastníkom aj školiteľom, čo sa vám podarilo, akú zmenu ste projektom dosiahli, prípadne aké problémy vás postretli a ako ste sa z nich poučili. Pri tom rozoberiete aj témy riešenia konfliktov, interkultúrneho učenia, právnych predpisov a osobnostného rozvoja, na ktoré ste počas malých projektov v nejakej forme mohli naraziť.

Čo získam po skončení školení?

Po úspešnom absolvovaní celého vzdelávania a uzavretí vyúčtovania vášho malého projektu získate osvedčenie, keďže vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Budete tiež zaradení do on-line databázy úspešných absolventov.

Čo je ale najdôležitejšie, získate schopnosť pracovať v tíme, efektívne komunikovať, schopnosť stanoviť si cieľ a vytvoriť si plán ako ho naplniť, prezentovať svoje myšlienky a plány, vytvoriť finančný rozpočet a vyúčtovať náklady, schopnosť motivovať seba a druhých, získate predstavu o svojich schopnostiach a zručnostiach a dozviete sa ako pôsobiť na iných v roli mládežníckeho vedúceho.

Získate sebavedomie z úspechov a poučíte sa z prekonávania prekážok. A to vám nikto nezoberie aj keby všetky papiere zhoreli a všetky elektronické údaje sa vymazali.

Zároveň sa vám otvorí možnosť zapojiť sa do nadstavbového vzdelávania, kde môžete získať ďalšie užitočné zručnosti v oblasti, ktorá vás zaujíma.

Čo to všetko stojí?

Školenia sú bezplatné. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Ako sa môžem prihásiť?

Prihlásiť sa môžete cez 3 jednoduché kroky. Ak ste sa rozhodli pre školenie pre dobrovoľníkov 18+, máte už prvý krok KAM za sebou. Druhý krok KEDY vám pomôže si vybrať konkrétne vzdelávanie na základe termínu, ktorý vám vyhovuje. Odtiaľ sa dostanete k tretiemu kroku IDEM, kde nájdete online prihlášku.


KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov