IUVENTA / KomPrax / Všetko o školeniach / 1. krok - KAM - výber typu školenia / Školenia pre 18+ (profesionáli)

Opis školenia pre 18+ (profesionáli)

Pre koho je školenie určené?

Venujete sa aktivitám s mládežou v rámci svojho pracovného času, alebo sa plánujete zamestnať v tejto oblasti? Máte skúsenosť s prípravou, realizáciou a hodnotením aspoň jedného projektu? Ak ste učiteľ/učiteľka pracujete s mládežou aj mimo bežného vyučovacieho procesu? Chcete získať nové skúsenosti a rozvíjať svoje zručnosti v neformálnom vzdelávaní a oblasti práce s mládežou?

Potom je určené práve pre vás. Volá sa Základné vzdelávanie pracovníkov s mládežou.(Čo ak nespĺňam vstupné podmienky?)

Prečo by som sa mal/mala zapojiť?

Tu je 7 dôvodov – v praxi zistíte, že ich je ešte viac.

skolenie-zena_rozprava 

Čo budem robiť počas školenia?

 schema-mlv_psm

Jedno vzdelávanie sa skladá z dvoch víkendových školení, ktoré sú plné interaktívnych aktivít. Získate množstvo inšpirácie na zaujímavé aktivity a spoznáte ďalších aktívnych pracovníkov s mládežou. Navyše vymyslíte, zorganizujete a vyhodnotíte svoj vlastný malý projekt – pekne po poriadku ako sa to má robiť.

Celé vzdelávanie sa začne už krátko po prihlásení. Emailom dostanete praktickú úlohu, ktorú si pripravíte pred začiatkom prvého víkendového školenia. Prevedieme vás postupom, ako pomenovať vo svojom okolí problémy či potreby, aby ste na ich riešenie mohli pripraviť kvalitný projekt.

Na víkendovom školení sa už budete naplno venovať príprave svojho malého projektového zámeru. Podporíme ho finančným príspevkom do 200€. Nemusí to byť veľký projekt, podstatné je, aby ste si vyskúšali, ako sa to robí v praxi. Popri príprave projektu prejdete aj cez témy ako neformálne vzdelávanie, tímová spolupráca a skupinová dynamika, komunikácia či motivácia, ktoré veľmi úzko súvisia s úspešným projektom.

Samotný malý projekt budete pripravovať a organizovať medzi prvým a druhým víkendovým školením.

Druhé víkendové školenie je zamerané najmä na vyhodnotenie a vyúčtovanie zrealizovaných malých projektov. Ostatným účastníkom aj školiteľom odprezentujete, čo sa vám podarilo, akú zmenu ste projektom dosiahli, prípadne aké problémy vás postretli a ako ste sa z nich poučili. Pri tom rozoberiete aj témy riešenia konfliktov, interkultúrneho učenia, právnych predpisov a osobnostného rozvoja, na ktoré ste počas malých projektov v nejakej forme pravdepodobne narazili.

Čo získam po skončení školení?

Po úspešnom absolvovaní celého vzdelávania a uzavretí vyúčtovania vášho malého projektu získate osvedčenie, keďže vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa Zákona o podpore práce s mládežou 282/2008 Z.z.

Budete tiež zaradení do on-line databázy úspešných absolventov.

Čo je ale najdôležitejšie, získate schopnosť pracovať v tíme, schopnosť pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť projekt, prezentovať svoje myšlienky a plány, vytvoriť finančný rozpočet a vyúčtovať náklady, schopnosť motivovať seba a druhých, získate predstavu o svojich schopnostiach a zručnostiach a dozviete sa ako pôsobiť na mladých ľudí v roli pracovníka s mládežou.

Získate sebavedomie z úspechov a poučíte sa z prekonávania problémov. A to vám nikto nezoberie aj keby všetky papiere zhoreli a všetky elektronické údaje sa vymazali.

Zároveň sa vám otvorí možnosť zapojiť sa do nadstavbového vzdelávania, kde môžete získať ďalšie užitočné zručnosti v oblasti, ktorá vás zaujíma.

Čo to všetko stojí?

Školenia sú bezplatné. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Ako sa môžem prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete cez 3 jednoduché kroky. Ak ste sa rozhodli pre školenie pre profesionálov, máte už prvý krok za sebou. Druhý krok vám pomôže si vybrať konkrétne vzdelávanie na základe termínu, ktorý vám vyhovuje. Odtiaľ sa dostanete k tretiemu kroku, kde nájdete prihlášku.


 

 


KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov