IUVENTA / KomPrax / Všetko o školeniach / 7 dôvodov, prečo sa prihlásiť

7 dôvodov, prečo sa prihlásiť

leather_folder_brown1. Naučíte sa niečo praktické na vlastnej koži.

Zistíte, že smiať sa počas učenia je úplne prirodzené. Nebudete sedieť v laviciach. Práve naopak – budete sami tvoriť, vymýšľať , hľadať riešenia, prekonávať prekážky a robiť malé projekty, ktoré si sami vymyslíte. Všetko na vlastnej koži. (Samozrejme, školitelia vám radi pomôžu :)...)

 

teamwork2. Vyskúšate si svojim (možno prvým) projektom nové veci spolu so svojimi rovesníkmi.

Projekty sa robia v tímoch. A tak je to aj u nás. Môžete do svojho projektu stiahnuť aj spolužiakov, kolegov a kamarátov. Prežijete spolu úžasné chvíle a spoznáte sa lepšie než len pri posedávaní v parku či v kancelárii. Každý z vašich kolegov či kamarátov, ktorý sa zúčastní školenia, bude tiež pripravovať svoj projekt, kde môžete zase pomôcť vy.

1348504925_change3. Zmeníte projektom niečo vo svojom okolí alebo niečo druhých naučíte.

Je niečo, čo sa vám vo vašom okolí nepáči? Niečo, čo vás trápi a chceli by ste, aby bolo ináč? Naučíme vás, ako projekt dobre vymyslieť a vďaka tomu naozaj dosiahnuť zmenu. Možno na začiatok malú, no aj tento váš malý krok môže byť veľkým skokom pre vaše okolie.

 

1348504961_euro4. Dostanete na projekt príspevok do 200€.

 Váš nápad podporíme aj finančným príspevkom do 200€ na základe rozpočtu, ktorý si na školení urobíte.

 

1348505002_certificate5. Získate osvedčenie o nadobudnutých zručnostiach a schopnostiach, ktoré môžete priložiť k životopisu.

Životopis budete potrebovať nie len pri hľadaní zamestnania, no pri množstve ďalších situácií. Keďže školenia sú akreditované, dostanete po ich úspešnom skončení aj osvedčenie, ktoré môžete priložiť k životopisu.

1348505111_database6. Môžete svoje zručnosti z KomPraxu prezentovať v oficiálnej on-line databáze všetkých účastníkov.

V prípade, že budete chcieť dokázať napr. budúcemu zamestnávateľovi, že ste získali zručnosti cez školenia KomPraxu, stačí keď mu dáte svoj prístupový kód a on si to bude môcť skontrolovať v on-line databáze. Túto databázu pre vás momentálne pripravujeme.

1348505187_work7. Získané skúsenosti vám pomôžu v budúcnosti pri hľadaní práce alebo hlásení sa na školu.

Dôležitejšie než papierové osvedčenie alebo elektronický prístupový kód je, že si zažijete na vlastnej koži, čo dokážete. Získate sebavedomie z úspechov a poučíte sa z prekonávania prekážok. A to vám nikto nezoberie aj keby všetky papiere zhoreli a všetky elektronické údaje sa vymazali.

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov