IUVENTA / KomPrax / Všetko o školeniach / Cena školení - bezplatne

Cena školení - bezplatne

Školenia sú pre účastníkov bezplatné. Môžete však mať výdavky, ktoré sú so školeniami spojené. Veríme, že je to Vaša investícia do svojho rozvoja, ktorá sa oplatí.

schema-bezplatne

1347631617_bedroomUbytovanie

Ubytovanie je bezplatné pre každého účastníka školení. Poskytujeme ho v zazmluvnenom ubytovacom zariadení, v ktorom prebieha celé vzdelávanie.

V prípade, že NEmáte záujem o ubytovanie, zvážte, prosím, že

1347631706_foodStrava

V prípade, že ste na školení celý čas ubytovaní, máte nárok na plnú stravu:

 • piatok (1.deň) – večera,
 • sobota (2.deň) – raňajky, obed, večera,
 • nedeľa (3.deň) – raňajky, obed

(*)V prípade, že nebudete ubytovaní v ubytovacom zariadení Vám na základe pravidiel projektu vyplývajúcich zo zákonov budete mať zabezpečenú stravu iba v nasledujúcom rozsahu: v piatok (1.deň) večera, v sobotu a v nedeľu (2. a 3. deň) obed.

Poznámka: Občerstvenie (káva, pitný režim, ...) nie je súčasťou zabezpečovanej stravy.

1347631330_credit_cardFinančný príspevok na malý projekt

Každý účastník získa na základe malého projektového zámeru, ktorý vypracuje na školení, finančný príspevok do výšky 200€. Do 30 dní od školenia bude teda na Váš účet  prevedených 80% z celkovej schválenej sumy projektu, neskôr po zúčtovaní projektu bude vyplatených aj zostávajúcich 20% príspevku. Finančný príspevok môžeme previesť len na bežný účet účastníka. (Nemôže sa teda jednať o vkladné knižky, podielové fondy, termínované vklady, ...)

Ak nemáte svoj bežný účet, budete si ho musieť zriadiť

 • pri školeniach pre 15-17ročných do začiatku 2. víkendového školenia,
 • pri ostatných školeniach do účasti na prvom školení.

 Vedenie bežného účtu v banke je potrebné zdokladovať Potvrdením o vedení účtu z Vašej banky alebo kópiou Zmluvy o založení účtu. (Kartička od účtu z banky ani mesačný výpis z účtu nie sú dostačujúcim dokladom).

(#) V prípade, že Vaša banka spoplatňuje zriadenie účtu, vedenie účtu, či vydanie Potvrdenia, sú to výdavky, ktoré znáša účastník a nie je ich možné preplatiť z poskytnutého finančného príspevku.

1347631851_trainerŠkolitelia

Každé školenie vedú dvaja školitelia, ktorí sú k dispozícii účastníkom či už počas školenia, ako aj na konzultácie medzi jednotlivými školeniami.

1347631447_busCestovné

Každému účastníkovi základných školení poskytujeme finančný príspevok na cestovné do 15€ na jedno víkendové školenie. V prípade nadstavbových školení je príspevok na cestovné na 3-dňové školenie do výšky 5,51€; na jednodňové školenie príspevok na cestovné neposkytujeme. Cestovné sa prepláca na základe zmluvy a vyúčtovania s priloženými cestovnými dokladmi. Zmluva a vyúčtovanie sú k dispozícii na školeniach.


 

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

 • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
 • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
 • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

 • Zamestnávatelia
 • Inštitúcie formálneho vzdelávania
 • Mládežnícke organizácie
 • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov