IUVENTA / KomPrax / Všetko o školeniach / Čo ak nespĺňam podmienky na prihlásenie sa na školenie?

Čo ak nespĺňam podmienky na prihlásenie sa na školenie?

Pozrite si, prosím, podrobne túto stránku, kde môžete zistiť, ktoré školenie je určené pre vás. Ak zistíte, že nespĺňate vstupné podmienky, tu je niekoľko odporúčaní pre vás.

Vzdelávanie mladých vedúcich (15-17r.)

Podmienka: vek 15-17 rokov, chuť sa naučiť niečo zaujímavé do praxe

Problém

Možné riešenie

Nemám ešte 15 rokov.

Žiaľ, na školenia KomPraxu si budete musieť počkať. Skúste sa medzičasom zapojiť do dobrovoľníckej činnosti v nejakej organizácii vo vašom okolí.

Práve som mal/mala 18 rokov.

Pozrite sa na školenia pre dobrovoľníkov 18+ (Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich).

Chcem osvedčenie, no nechce sa mi pre to nič urobiť.

Smola, zlá adresa ;) Neučte sa len pre osvedčenie, ale pre získanie zručností do života.

 

Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich (dobrovoľníci 18+)

Podmienka: vek 18+ rokov, skúsenosť s organizáciou aktivít pre mladých ľudí, chuť sa naučiť niečo zaujímavé do praxe

Problém

Možné riešenie

Nemám ešte 18 rokov.

Pozrite sa na školenia pre mladých 15-17r. (Vzdelávanie mladých vedúcich).

Chcem ísť na školenie, no ešte som nič pre mládež neorganizoval/neorganizovala.

Zamyslite sa, či ste naozaj v minulosti neorganizovali niečo pre iných mladých ľudí, či ste neboli súčasťou tímu alebo skupiny nadšencov. Ak áno, podmienky spĺňate.

Ak nie, je dôležité, aby účastníci na školeniach mali aspoň základné skúsenosti. Bez nich by im mohli uniknúť dôležité súvislosti a nepodarí sa im úspešne absolvovať školenie. Zapojte sa do dobrovoľníckej činnosti v nejakej organizácii vo vašom okolí, alebo do nejakého projektu a získajte základné skúsenosti.

Prípadne sa zúčastnite na niektorom z ďalších školení, ktoré organizuje IUVENTA. Aktuálny prehľad o školeniach môžete nájsť tu.

Chcem osvedčenie, no nechce sa mi pre to nič urobiť.

To tu už bolo. Stále zlá adresa ;)

Základné vzdelávanie pracovníkov s mládežou (profesionáli 18+)

Podmienka: vek 18+ rokov, skúsenosť s prípravou, realizáciou a hodnotením projektu (účasť v projektovom tíme), chuť sa naučiť niečo zaujímavé do praxe

Problém

Možné riešenie

Chcem ísť na školenie, pracujem aj s mládežou, no ešte nemám skúsenosť  s projektom.

Je dôležité, aby účastníci na školeniach mali aspoň základné skúsenosti. Bez nich by im mohli uniknúť dôležité súvislosti a nepodarí sa im úspešne absolvovať školenie. Zapojte sa do prípravy, realizácie aj hodnotenia nejakého projektu a potom sa prihláste na školenie.

Prípadne sa zúčastnite školenia pre dobrovoľníkov 18+, kde získate základné skúsenosti s projektom (Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich).

Som učiteľ/učiteľka a s mládežou pracujem v rámci vyučovacieho procesu.

Je skvelé, že sa venujete rozvoju mladých ľudí v rámci vyučovania. Ak sa tomu však nevenujete aj mimo vyučovania (napr. ako koordinátor/koordinátorka žiackej školskej rady, ...) odporúčame vám získať základnú skúsenosť (napr. jeden projekt od prípravy po hodnotenie) aj v mimoškolskom vzdelávaní a až potom sa prihlásiť na školenie. Je totiž dôležité, aby účastníci na školeniach mali aspoň základné skúsenosti. Bez nich by im mohli uniknúť dôležité súvislosti a nepodarí sa im úspešne absolvovať školenie.

Chcem osvedčenie, no nechce sa mi pre to nič urobiť.

Žiaľ, v tomto vám nevieme pomôcť.

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov