IUVENTA / KomPrax / Všetko o školeniach / Harmonogram školení

Harmonogram školení

Víkendové školenia začínajú v piatok o 16:00 a končia v nedeľu okolo 13:30. Program školení končí večer okolo 21:00 – 21:30 a začína ráno okolo 8:30.

Jeden vzdelávací cyklus sa skladá z viacerých víkendových školení. Účastník sa pri prihlasovaní hlási na všetky víkendové školenia v rámci vzdelávacieho cyklu.

Školenia pre 15-17r.

schema-mv Školenia pre 18+ dobrovoľníci

schema-mlv_psm Školenia pre 18+ profesionáli

schema-mlv_psm Nadstavbové školenia pre 18+

schema-nv

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov