IUVENTA / KomPrax / Všetko o školeniach / Malé projekty ako súčasť školení

Malé projekty ako súčasť školení

Každý účastník v rámci svojho vzdelávacieho cyklu pripraví, urobí a vyhodnotí svoj malý projekt. Malý projekt vnímame ako praktický prostriedok, cez ktorý si účastníci môžu vyskúšať v praxi zručnosti, ktoré sa naučili počas školení, ako aj mnohé ďalšie.

Malý projekt je zároveň príležitosť, ako môžu mladí ľudia vo svojom okolí zmeniť alebo ovplyvniť niečo, čo považujú za dôležité. Účastníci dostanú na základe svojho malého projektového zámeru finančný príspevok do výšky 200€.

Viac informácií o tom, kedy účastníci realizujú svoj malý projekt nájdete v časti Harmonogram školení.

Príklady malých projektov 15-17 rokov

Všetky projekty v tomto zozname vymysleli a zorganizovali mladí ľudia vo veku 15-17 rokov.

Názov malého projektu

Stručný obsah projektu

Kraj

PressDay 2011

Séria workshopov počas jedného dňa o témach súvisiacich s prácou médií (novinársky, fotografický, spravodajský, atď.), ktoré viedli samotní novinári a redaktori. Na PressDay prišli desiatky mladých ľudí, ktorých počet presahoval množstvo pripravených stoličiek.

BB

Žilina GarageFest 2011

Jednodňový festival formou súťaže mladých začínajúcich hudobných kapiel v Žiline, kde dostali šancu hrať pred publikom, nadobudnúť skúsenosti a získať spätnú väzbu.

ZA

Rekonštrukcia detského ihriska

Rekonštrukcia detského ihriska v centre Trenčína. Zrekonštruované ihrisko bolo slávnostne otvorené s programom pre malé deti.

TN

Sučany – príklad Slovensku

Komunikácia s občanmi obce Sučany, ako by boli ochotní separovať viac. Návrh alternatívneho systému (farebné vrecia na rôzne suroviny roznášané do domácností) obecnému úradu. Roznosenie vriec a informovanie občanov v spolupráci s obcou.

ZA

Detské ihrisko „Vlčatá“

Obnovenie ihriska pre škôlkarov v obci Chlmec s účasťou občanov obce a s podporou starostu.

PO

Odfoť, čo Ťa trápi

Fotosúťaž s fotografiami priestranstiev v Novom Meste nad Váhom, ktoré by obyvatelia chceli zmeniť. Víťazná fotografia a s ňou súvisiaci problém (schátraná budova polikliniky) bol predmetom petície so žiadosťou mestu na riešenie stavu.

TN

The ball can’t stop

24-hodinový maratón loptových športov pre mladých z Veľkých Kapušian.

KE

Priblíženie života v útulku

Nábor dobrovoľníkov realizáciou spoločného venčenia v útulku v Senici, ktorí následne pripravili podporný program aktivít pre útulok. Program bol zakončený spoločným pochodom cez mesto aj so zvieratami z útulku.

TT

Príklady malých projektov 18+

Názov malého projektu

Stručný obsah projektu

Kraj

Čo ďalej?

Stretnutie deviatakov a študentov stredných škôl vo Zvolene, na ktorom deviataci spoznávali  možnosti štúdia priamo na základe osobných skúseností starších študentov. Vďaka stretnutiu sa 40% deviatakov zmenila preferencia strednej školy.

BB


KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov