IUVENTA / Kontakty / Národná agentúra Erasmus+

Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ (Európsky zbor solidarity)

Mgr. Peter Kupec
riaditeľ

tel.: +421 2 592 96 225  
mobil: +421 908 67 88 16
e-mail: peter.kupec@iuventa.sk


Kľúčová Akcia 1

Mgr. Katarína Kňažíková 
odborný referent (Mobilita pracovníkov s mládežou)

tel.: +421 2 592 96 321 
mobil: +421 908 67 88 14
e-mail: katarina.knazikova@iuventa.sk


Mgr. art. Adam Laták
odborný referent (Dobrovoľnícke aktivity, Európsky zbor solidarity – dobrovoľníctvo, stáže a pracovné umiestnenia, Značka kvality)

tel.: +421 2 592 96 115
mobil: +421 908 67 88 13
e-mail: adam.latak@iuventa.sk


Ing. Lenka Babicová
odborný referent (Mládežnícke výmeny)

tel.: +421 2 592 96 311
mobil: +421 908 67 88 19
e-mail: lenka.babicova@iuventa.sk


Kľúčová Akcia 2

Mgr. Tomáš Tóth
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 310 
mobil: +421 908 67 88 20
e-mail: tomas.toth@iuventa.sk  


Kľúčová Akcia 3

Ing. Lenka Babicová
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 311
mobil: +421 908 67 88 19
e-mail: lenka.babicova@iuventa.sk


Hodnotiaci a zmluvný proces   

Mgr. Peter Jonis
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 340 
mobil: +421 917 40 25 12
e-mail: peter.jonis@iuventa.sk


Mgr. Jana Fecsu
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 315 
mobil: +421 908 67 88 18
e-mail: jana.fecsu@iuventa.sk 


Primárne kontroly a hodnotenie záverečných správ   

Mgr. Lukáš Michal
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 280 
mobil: +421 908 67 88 09
e-mail: lukas.michal@iuventa.sk


Bc. Ingrid Bajáková
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 332 
mobil: +421 908 67 88 10
e-mail: ingrid.bajakova@iuventa.sk  

 
Mgr. Jana Fecsu
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 315 
mobil: +421  908 67 88 18
e-mail: jana.fecsu@iuventa.sk 


Školiaca stratégia (TCA)

Mgr. Natália Nemcová
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 279 
mobil: +421 917 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk


Mgr. Tomáš Tóth
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 310 
mobil: +421 908 67 88 20
e-mail: tomas.toth@iuventa.sk


Eurodesk Slovensko    

Mgr. Mária Kapustová
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 705 
mobil: +421 905 93 29 37
e-mail: maria.kapustova@iuventa.sk


IT podporné nástroje
(ECAS, URF – účastnícky portál, Mobility Tool +, Diseminačná platforma)   

Mgr. Lukáš Michal
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 280
mobil: +421 908 67 88 09
e-mail: lukas.michal@iuventa.sk


 

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030