IUVENTA / Kontakty / Národná agentúra Erasmus+

Odbor medzinárodnej spolupráce

Odbor medzinárodnej spolupráce zabezpečuje administráciu grantového programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. 

 

 

 

 

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030